English | Ελληνικά

Κεντρική σελίδα
Στελέχωση
Υπηρεσίες
Φωτοβολταϊκά συστήματα
Εξοικονόμηση ενέργειας
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Νέα
Επικοινωνία

 

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Μέγεθος γραμμάτων

Φωτοβολταϊκά σε Στέγες-Δώματα

Φωτοβολταϊκά σε Πάρκα


Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Το «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ 1079/Β/2009) προβλέπει την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kW που εγχέεται στο δίκτυο διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικίες ή για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο πολίτης παραγωγός – καταναλωτής για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο δεν θεωρείται επιτηδευματίας και συνεπώς δεν χρειάζεται θεώρηση βιβλίων, δεν έχει καμμία ασφαλιστική υποχρέωση και επιπλέον απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
Για την εγκατάσταση των Φ/Β στα δώματα και στις στέγες των κτιρίων δεν απαιτείται οικοδομική άδεια παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απο την Πολεοδομία ενώ για τη σύνδεση του Φ/Β συστήματος με τη ΔΕΗ απαιτείται αίτηση και μελέτη εγκατάστασης.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Ενεργή σύνδεση ΔΕΗ

Στέγη ή δώμα κτιρίου 30-170 τετραγωνικά μέτρα

Κάλυψη μέρους των αναγκών σας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από ηλιοθερμικό σύστημα


Κόστος - Απόσβεση της επένδυσης

Γενικά, ένα φωτοβολταϊκό κοστίζει όσο ένα καλό αυτοκίνητο. Ομως το αυτοκίνητο έχει συνεχώς έξοδα ενώ το φωτοβολταϊκό έχει έσοδα για πάνω από 25 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδόσεις του φωτοβολταϊκού θα είναι καλύτερες απ’ ότι αν βάζατε αυτά τα χρήματα σε προθεσμιακό λογαριασμό ή τα επενδύατε σε ομόλογα ή στο χρηματιστήριο. Επιπλέον σκεφτείτε ότι οι αποδόσεις αυτές είναι σταθερές και εγγυημένες για μια 25ετία.

To ηλιακό δυναμικό κάθε περιοχής προσδιορίζεται μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαικής Ενωσης. Πατήστε εδώ για πληροφορίες

Στην Ελλάδα, ένα Φ/Β σύστημα παράγει περί τις 1.150-1.500 kWh /kW ετησίως. Προφανώς στις νότιες και πιο ηλιόλουστες περιοχές της χώρας μας το φωτοβολταϊκό παράγει περισσότερο ηλεκτρισμό απ' ό,τι στις βόρειες. Ετσι στην Αθήνα αποδίδει 1.250-1.450 ΚWh/έτος/ΚW, στη Θεσσαλονίκη 1.150-1.275 ΚWh/έτος/ΚW και στην Κρήτη ή στη Ρόδο 1.400-1.500 ΚWh/έτος/ΚW. Επίσης, ιδανικά ο προσανατολισμός της στέγης πρέπει να είναι νότιος, χωρίς να σημαίνει οτι αν δεν είναι νότιος η επένδυση σας δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. Τέλος προσοχή να μην σκιάζεται η στέγη σας.


Ας δούμε ένα παράδειγμα

Η ΔΕΗ αγοράζει την παραγόμενη κιλοβατώρα προς 0,55 ευρώ (τιμή αναπροσορμαζόμενη ετησίως). Έστω ότι εγκαθιστάτε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 5 KWp ενδεικτικού κόστους 19.000 € + ΦΠΑ (τιμές Ιανουαρίου 2010) Παραγόμενη μέση ετήσια ηλεκτρική ενέργεια (πρώτο έτος) 7.000 kWh (στην περιοχή της Αθήνας, νότιος προσανατολισμός στέγης).
Ετήσια καθαρά έσοδα 3.250 € (παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 3.850 € / έτος - ιδιοκατανάλωση 600 € / έτος). Η διαφορά της παραγωγής σας μείον την ιδιοκατανάλωση θα κατατίθεται απο τη ΔΕΗ στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Απο αυτά μπορείτε να υπολογίσετε την περίοδο αποπληρωμής και τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης της επένδυσης σας.

Ενδεικτικά συστήματα

Διαδικασίες Αδειοδότησης

Αίτηση ΔΕΗ
Σύμβαση ΔΕΗ
Αίτηση εργασιών μικρής κλίμακας από Πολεοδομία.

Χρηματοδοτικά προγράμματα

Aν δεν έχετε τα χρήματα, η εταιρεία μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για χρηματοδοτικά προγράμματα έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος με διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μέχρι και 25 έτη.

Τράπεζα Eurobank
Τράπεζα Πειραιώς

 

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Τα Φ/Β πάρκα συμβάλουν σημαντικά στη «Διάσπαρτη Παραγωγή Ενέργειας» (Distributed Power Generation), η οποία αποτελεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Ν. 3468/06 άνοιξε το δρόμο για επενδύσεις σε Φ/Β πάρκα αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που υποβλήθηκαν, ο νόμος πάγωσε ένα χρόνο αργότερα.
Ο Ν. 3734/09 προσπάθησε να θεραπεύσει κάποιες αδυναμίες του προηγουμένου νόμου και εν μέρει το κατάφερε. Ο νέος νόμος για τις ΑΠΕ αναμένεται να κατατεθεί σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο αποτελείται από:

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια

Tον μετατροπέα τάσεως – αντιστροφέα dc (12v/24v/48v) inverter για μετασχηματισμό στα 220V AC

Bάσεις στήριξης είτε σταθερές (με κλίση 30o και νότιο προσανατολσιμό) είτε με σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς (tracker) μονού η διπλού άξονα


Τα οικονομικά των φωτοβολταικών πάρκων

Το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης για ένα Φ/Β πάρκο με το κλειδί στο χέρι - ως τάξη μεγέθους και μόνο - είναι σε τιμές Ιανουαριου 2010 περί τα 3,5 ευρώ / Wp.
Aν βάλετε και σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς να υπολογίσετε επιπλέον 20% στο κόστος εξοπλισμού.
Σημειώνουμε ότι ο επενδυτής μπορεί να απαλλαγεί απο την καταβολή ΦΠΑ για τον εξοπλισμό.

Τα λειτουργικά κόστη ενός Φ/Β πάρκου

Κόστος συντήρησης

Κόστος ασφάλισης και φύλαξης (υποχρεωτικά για τη δανειοδότηση του έργου)

Κόστη προσωπικού (π.χ επιστάτη ή περιοδικού καθαρισμού των πλαισίων)

Διοικητικά κόστη (όπως λογιστήριο, τηλεφωνικά τέλη για αυτόματη αποστολή δεδομένων σε ΔΕΣΜΗΕ-ΔΕΗ)


Τα παραπάνω κόστη υπολογίζονται στο 0,5-1,5% του συνολικού κόστους επένδυσης.

Εγγυήσεις καλής λειτουργίας

Όλος ο εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα πιστοποίησης. Οι κατασκευαστές δίνουν εγγυήσεις.

Για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια 2-5 χρόνια, 10-12 χρόνια ότι θα αποδίδουν πάνω απο το 90% της ονομαστικής τους ισχύος και 20-25 χρόνια οτι θα αποδίδουν πάνω από το 80% της ονομαστικής τους ισχύος.

Για τους μετατροπείς τάσεως - αντιστροφείς 2-5 χρόνια.

Τέλος, χρησιμοποιούνται τυποποιημένες βάσεις στήριξης που πληρούν προδιαγραφές αντοχής και στατικότητας κατά DIN 1055, Eurocode 9 ή ισοδύναμες.


Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι μηχανικοί της εταιρείας καταγράφουν τα παραγωγικά δεδομένα, επανελέγχουν το σύνολο των συνδέσεων και συντάσσουν το πρωτόκολλο παράδοσης του έργου.

Το έργο ολοκληρώθηκε. Η συνεργασία συνεχίζεται

Η εταιρεία δεσμεύεται να δίνει λύσεις σε όποιο τυχόν τεχνικό πρόβλημα δημιουργηθεί για το συνολικό χρονικό διάστημα της επένδυσης. Αν δεν είναι δυνατή η άμεση επισκευή της βλάβης αντικαταθιστούμε προσωρινά το προς επισκευή εξάρτημα ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας.
Τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι μια καλή επένδυση , χρειάζεται ομως να έχετε κάποια αρχικά κεφάλαια και να είστε διατεθειμένοι να πάρετε κάποιο ρίσκο. Ο ήλιος της Ελλάδας σίγουρα θα σας ανταμείψει.

Προγράμματα χρηματοδότησης
Βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ