English | Ελληνικά

Κεντρική σελίδα
Στελέχωση
Υπηρεσίες
Φωτοβολταϊκά συστήματα
Εξοικονόμηση ενέργειας
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Νέα
Επικοινωνία

 

Νέα

Μέγεθος γραμμάτων

Στις 08/05/2015 ξεκινούν οι αιτήσεις για το Νet Metering
30-03-2015

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, η υποδοχή σχετικών αιτημάτων σύνδεσης για net metering ξεκινά στις 08.05.2015.
Αρχικά, ο ΔΕΔΔΗΕ θα δεχτεί μόνο αιτήματα σύνδεσης στο δίκτυο χαμηής τάσης και για μέγιστη ισχύ 100kWp στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα νησιά, 50 kWp στην Κρήτη και 20 kWp στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στις αρμόδιες τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ με συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων. Εντός των επόμενων ημερών, θα αναρτηθεί το σχετικό πληροφοριακό υλικό (Πληροφοριακό Δελτίο, Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Υπόδειγμα Σύμβασης Σύνδεσης, Υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων κλπ).
Επίσης, σε νεότερη ανακοίνωση θα προσδιοριστούν λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο Μέσης Τάσης.
Περισσότερα εδώ

 

Υπεγράφη η απόφαση για το NET metering
31-12-2014

Υπεγράφη σήμερα από τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ η Υπουργική Απόφαση που αφορά στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό από φωτοβολταικά συστήματα.
Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα και θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering).

Συγκεκριμένα η Απόφαση προβλέπει τα εξής (Δείτε περισσότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται):

 • Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.
 • Αφορά μόνο συστήματα φωτοβολταϊκών
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 kWp ή αν είναι πάνω από 20 kWp μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής. Μέγιστο 500 kWp.
 • Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ για την Κρήτη τα 50 kW και για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20 kWp.
 • Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο, η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
 • Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου (δηλ. δεν περιορίζεται στις στέγες).
 • Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή από το Σύστημα.
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

Υπουργική απόφαση

 

Net - metering προ των πυλών - Πώς θα γίνεται ο συμψηφισμός παραγωγής/κατανάλωσης στα μικρά φωτοβολταϊκά
05-08-2014

Δόθηκε σε διαβούλευση η απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. για το μέτρο του συμψηφισμού της παραγόμενης ενέργειας από μικρά φωτοβολταϊκά και της απορροφούμενης από το δίκτυο από τον καταναλωτή. (Net Metering).
Ο συμφησισμός ισχύει για εγκαταστάσεις Φ/Β ισχύος εως 10 kW για το ηπειρωτικό σύστημα, τα διασυνδεδεμένα νησιά και την Κρήτη, ενώ το όριο για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι 5 kW. Οι συμβάσεις συμψηφισμού θα έχουν διάρκεια 25 έτη και μπορεί να γίνεται είτε από φυσικά, είτε από νομικά πρόσωπα, αξιοποιώντας για την εγκατάστασή τους είτε κτίρια είτε το έδαφος.
Η διαδικασία που προτείνεται θα γίνεται ως εξής:
Κάθε φωτοβολταϊκό θα αντιστοιχεί αποκλειστικά σε ένα μετρήτη.
Ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (4μηνο για οικιακούς κλπ.) που εκδίδει ο προμηθευτής (ΔΕΗ ή άλλος). Η "εξερχόμενη ενέργεια" , αυτή δηλαδή που παρήχθη από το φωτοβολταϊκό, αφαιρείται από την ενέργεια που καταναλώθηκε. Εφόσον η διαφορά είναι θετική, δηλαδή η ενέργεια που παρήχθη από το φωτοβολταϊκό είναι μικρότερη από αυτή που κατανάλωθηκε, τότε ο καταναλωτής χρεώνεται με τις αντίστοιχες kWh. Εαν η διαφορά είναι αρνητική, δηλαδή η παραγωγή του φωτοβολταϊκού είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, τότε οι αντίστοιχες kWh πιστώνονται στον επόμενο λογαριασμό του πελάτη ως "πρόσθετη εξερχόμενη ενέργεια".
Η μεταφορά "εξερχόμενης ενέργειας" ισχύει για ένα έτος. Στο τέλος του 12μήνου γίνεται εκκαθάριση (ετήσιο ισοζύγιο εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας) και αν συνεχίζει να υπάρχει πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας, αυτό χάνεται για τον παραγωγό και αξιοποιείται ως έσοδο του λογαριασμού ΑΠΕ (τον τηρεί ο ΛΑΓΗΕ).
Οι λοιπές χρεώσεις (χρήση συστήματος ή δικτύου) υπολογίζονται μόνο για την απορροφούμενη ενέργεια από το δίκτυο και όχι για τις kWh που παρήγαγε το φωτοβολταϊκό. Οι λοιπές χρεώσεις (πχ ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, φόροι κλπ) θα επιβάλλονται για το σύνολο της κατανάλωσης.

 

Θέρμανση σε πολυκατοικίες - Μπορώ να αυτονομηθώ;
03-01-2014

Λόγω της οικονομικής κρίσης, σε πολλές πολυκατοικίες δεν λειτουργεί η κεντρική θέρμανση.
Τα καταστατικά των πολυκατοικιών προβλέπουν υποχρεωτική καταβολή του 30% της δαπάνης θέρμανσης ανεξάρτητα αν το διαμέρισμα είναι κλειστό ή δεν θερμαίνεται. Τα καταστατικά δεν μπορούν να τροποποιηθούν παρά μόνο αν συμφωνήσει το 100% των ιδιοκτητών.
Αυτό που επιτρέπεται είναι η εγκατάσταση ατομικού καυστήρα φυσικού αερίου, όπου το καύσιμο ειναι διαθέσιμο. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πάρει έγκριση από το 51% των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας για να αρχίσει τις εργασίες εγκατάστασης. Θεωρητικά, έτσι αποκτά το δικαίωμα να μην πληρώνει τα κοινόχρηστα για τη θέρμανση. Η εγκατάσταση ατομικού λέβητα φυσικού αερίου είναι πι ο εύκολη στις πολυκατοικίες που διαθέτουν αυτονομία, ενώ στις παλαιότερες πολυκατοικίες χρειάζονται εργασίες υδραυλικού με αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης αυτονόμησης.
Νόμιμη πρόβλεψη για τη δυνατότητα αυτονόμησης με άλλες μορφές ενέργειας (π.χ. με ηλεκτρικό ρεύμα - αντλία θερμότητας) δυστυχώς δεν υπάρχει.
Εαν θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει ηλεκτρικό ρεύμα (air condition) για να ζεσταθεί, βάσει του καταστατικού πρέπει να πληρώσει κανονικά το ποσοστό της δαπάνης που προβλέπεται. Μάλιστα, βάσει του νόμου περί πολυκατοικιών, αν δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το τι πρέπει να πληρώνει ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση που απομονώνει το διαμέρισμά του από το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης, οφείλει να πληρώνει το σύνολο των κοινοχρήστων για τη θέρμανση.

 

Aλλαγή συστήματος θέρμανσης;
05-12-2013

Σκέφτεστε να αλλάξετε το σύστημα θέρμανσής σας;
Το εργαστήριο ατμοκινητήρων και λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ, πραγματοποίησε οικονομοτεχνικούς υπολογισμούς σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης επισυνάπτεται στο τέλος του αρχείου.

1. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να προσφέρουν οικονομία της τάξης του 60% σε σχέση με το πετρέλαιο.Παρόλ αυτά, έχουν υψηλό κόστος εγκατάστασης και η απόσβεση τους υπολογίζεται στα 2 έτη. Αν φυσικά ενταχθούν στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον" ο χρόνος απόσβεσης μειώνεται σημαντικά.
2. Οι λέβητες ιόντων και οι ηλεκτρικοί έχουν υψηλότερο κόστος λειτουργιάς σε σχέση με το πετρέλαιο (45%).
3. Τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (πχ θερμοπομποί), έχουν υψηλότερο κόστος λειτουργίας σε σχεση με το πετρέλαιο (45%). Για μεμονωμένους χώρους, για λίγες ώρες χρήσης ή με νυκτερινό τιμολόγιο ενδείκνυται η χρήση τους. 
4. Τα ενεργειακά τζάκια αν και εμφανίζουν χαμηλότερο κόστος θέρμανσης σε σχέση με το πετρέλαιο, δεν μπορούν να προσφέρουν ομοιόμορφη θέρμανση, εκτός αν εγκατασταθεί δίκτυο αεραγωγών.  Επιπλέον απαιτούν συνεχή τροφοδοσία ξύλου και ενδεχομένως να μην ετιτρέπεται η χρήση τους λόγω του πρόσφατου νομοθετικού περιορισμού για την αιθαλομίχλη.
5. Το φυσικό αέριο έχει 30% μικρότερο κόστος θέρμανσης σε σχέση με το πετρέλαιο. Παρ όλ αυτα, δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου σε όλη την χώρα.
6. Οι σόμπες/τζάκια και οι λέβητες βιομάζας (πελλετ) είναι πιο οικονομικά από το πετρέλαιο. Έχουν όμως υψηλό κόστος εγκατάστασης και απαιτούν συχνό καθαρισμό και τροφοδοσία καυσίμου.
7. Τα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου προσφέρουν με τις σημερινές τιμές 60% φθηνότερη θέρμανση σε σχέση με το πετρέλαιο. Προσφέρουν όμως κακή ποιότητα θέρμανσης, όταν δεν καθαρίζονται τακτικά.
8. Εγκατάσταση αυτοματισμών, θερμοστατικών κεφαλών, συστήματος αντιστάθμισης κλπ μπορούν να μειώσουν αισθητά το κόστος θέρμανσης, με σχετικά μικρό κόστος εγκατάστασης.

Κόστος Θέρμανσης - Μελέτη Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου
Θέρμανση

 

Θεσμοθέτηση Αυτοπαραγωγής (Net - Metering)
04-12-2013

Εδώ και λίγες ημέρες, η αυτοπαραγωγή, γνωστή και ως net metering είναι νόμος του κράτους. Σε αντίθεση με τα μέχρι τώρα "οικιακά φωτοβολταικά", η αυτοπαραγωγή συνεπάγεται συμψηφισμό της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας. Η έννοια της αυτοπαραγωγής εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως σε ό,τι αφορά εγκαταστάσεις φωτοβολταικών. Το net - metering επιτρέπει στους καταναλωτές να καλύψουν σημαντικό μέρος των καταναλώσεών τους, ενώ παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση "αποθήκευση" της πράσινης ενέργειάς του.
 
Αποκωδικοποίηση της νομοθεσίας αναδεικνύει διάφορα σημαντικά ζητήματα:
1. Θεσμοθετείται το net - metering χωρίς πρακτικά όριο ισχύος, καθώς αφορά σε όλα τα συστήματα που διασυνδέονται στο Δίκτυο, δηλαδή στη χαμηλή και μέση τάση. Ειδικά για δημόσιους φορείς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ειναι εφικτή και η σύνδεση στην υψηλή τάση.
2. Η εφαρμογή του net metering δεν περιορίζεται σε εγκαταστάσεις επί κτιρίων αλλά αφορά γενικά τις "εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού" (δηλαδή το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και επί εδάφους).
3. Ο συμψηφισμός γίνεται ανά κύκλο καταμέτρησης, δηλαδή ανά τετράμηνο.
4. Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από το συμψηφισμό διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Παρόλ αυτά, με υπουργική απόφαησ μπορεί να οριστεί αποζημίωση από τον προμηθευτεί υπέρ του αυτοπαραγωγού για ποσοστό του πλεονάσματος της ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό. Ειδικά για δημόσιους φορείς προβλέπεται ήδη ότι εως και 20% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας αποζημιώνεται με τις εκάστοτε ταρίφες (Feed-in-tariffs).
5. Οι σταθμοί που κάνουν χρήση του net-metering εξαρούνται από τυχόν αναστολή της αδειοδοτικής δαιδικασίας.
 
Eνώ βέβαια ο νόμος θεσμοθέτησε την αυτοπαραγωγή, αναμένεται η υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου. Η απόφαση θα ληφθεί μετά από σχετική εισήγηση του Διαχειριστή και της ΡΑΕ. Ο υφυπουργός ΠΕΚΑ έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο συμψηφισμός της παραγόμενης/ καταναλισκόμενης ενέργειας να γίνεται σε ετήσια βάση, και όχι ανά κύκλο καταμέτρησης, κάτι που αποτελεί πάγια θέση της αγοράς και διεθνή τακτική.
Επισυνάπτονται οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) και θα σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις.

Προτάσεις ΣΕΦ για net metering
Νομοθεσία

 

Οικιακά φωτοβολταϊκά σύστήματα & Συντήρηση
16-09-2013

Η συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι σημαντική και για τους οικιακούς επενδυτές. Η καθαριότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων διασφαλίζει την υψηλή απόδοση του συστήματός σας.
Για το λόγο αυτό πρέπει:
1. Να απομακρύνεται όποια ακαθαρσία υπάρχει πάνω στα φωτοβολταϊκά πλαίσια, αφού μπορεί να μειώσει την παραγωγή κατά 10-15%. Κατά τον καθαρισμό δεν χρησιμοποιείται οτιδήποτε μπορεί να χαράξει την επιφάνεια των πλαισίων. Ειδικά συνεργεία μπορούν να αναλάβουν τον καθαρισμό σε δύσκολες εγκαταστάσεις όπως πχ σε επικλινείς στέγες.
2. Να γίνεται περιοδικός έλεγχος όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων αλλά και της βάσης στήριξης του συστήματος. Είναι πιθανό να υπάρξει σταδιακή χαλάρωση των συνδέσεων των καλωδίων ή και φθορά των καλωδιώσεων από τις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης του συστήματος. Επιπλέον, πιθανή μείωση της στιβαρότητας των συνδέσεων των βάσεων στήριξης μπορεί να εχει ως αποτέλεσμα κάποιο θόρυβο αλλά και μεταφορά φορτίων στα πλαίσια των φωτοβολταικών, με αποτέλσμα δημιουργία βλαβών.
3. Να ελέγχεται συνεχώς η παραγωγή με την εγκατάσταση ενός συστήματος τηλεπαρακολούθησης. Εναλλακτικά μπορεί να γίνεται παρακολούθηση μέσω των αντιστροφέων ή του μετρητή της ΔΕΗ. Σε κάθε περίπτωση αν κάτι δεν πηγαίνει καλά πρέπει να επικοινωνείτε με την εταιρεία εγκατάστασης και υποστήριξης του συστήματός σας.

 

Πώς μπορώ να μειώσω το λογαριασμό της ΔΕΗ;
06-09-2013

Όλοι μπορούμε να μειώσουμε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος αρκεί να γνωρίζουμε την κατανάλωση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και να περιορίσουμε τον χρόνο λειτουργίας των πιο ενεργοβόρων από αυτές.
Έτσι για παράδειγμα, ένα ενδεικτικό κόστος για δύο ώρες χρήσης πλυντηρίου ρούχων εβδομαδιαίως ειναι:
2 x 4 = 8 ώρες /μήνα x 0.31 ευρώ/ ώρα = 2.48 ευρώ/ μήνα
Στο λογαριασμό που εκδίδει η ΔΕΗ κάθε 4  μήνες, το κόστος για τη χρήση του πλυντηρίου μας θα ειναι:
2.48 ευρώ/ μήνα x 4 μήνες = 10 ευρώ
 
Συμβουλευτείτε παρακάτω τον πίνακα με τις καταναλώσεις των ηλεκτρικών συσκευών και.. πράξτε ανάλογα!

 

Aπόφαση δικαστηρίου ΕΕ : Επιστροφή ΦΠΑ στα οικιακά Φ/Β
05-07-2013

Η εκμετάλλευση ιδιωτικού φωτοβολταϊκού συστήματος, συνδεδεμένου στο δημόσιο δίκτυο γεννά δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ επί τον εισροών, απάντησε το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από σχετική προσφυγή που του κατατέθηκε, επισημαίνοντας ότι το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ "προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ότι η εκμετάλλευση του φωτοβολταικού συστήματος γίνεται προς άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα".

Διαβάστε περισσότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται

Επιστροφή ΦΠΑ στα οικιακά φωτοβολταικά

 

Το ΥΠΕΚΑ επιστρέφει τα παράβολα των Ανενεργών Αιτήσεων Φωτοβολταϊκών
01-07-2013

Δεκτό έκανε το ΥΠΕΚΑ το αίτημα του ΣΠΕΦ για οικειοθελή ανάκληση των αιτήσεων αδειοδότησης φ/β σταθμών με ταυτόχρονη επιστροφή παραβόλου κατάθεσης στους επενδυτές.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΠΕΦ, σε συνέχεια ενεργειών του για την οικειοθελή από τους επενδυτές ανάκληση αιτήσεων αδειοδότησης Φ/Β σταθμών με ταυτόχρονη επιστροφή του παραβόλου κατάθεσης(λόγω αναστολής αδειοδοτήσεων από Αύγουστο 2012 με τηνΥ.Α.Π.Ε./Φ1/2300/οικ.16932από 10/8/12 δεν προβλέπεται να υπάρξει απάντηση θετική ή αρνητική στα αιτήματα αυτά, οπότε το παράβολο κατάθεσης δύναται να θεωρηθεί μην “καταναλωθέν”), υπήρξε ενημέρωση από το ΥΠΕΚΑ / Υπηρεσία εξυπηρέτησης επενδυτών ΑΠΕ πως:
- «Στα απαλλασσόμενα αδείας Φ/Β (<1 MW), το αίτημα έγινε δεκτό και συνεπώς όσοι επενδυτές επιθυμούν μπορούν να αποτείνονται στα αρμόδια γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ και να καταθέτουν τις αιτήσεις ανάκλησης αυτές, ώστε να τους επιστραφεί το παράβολο κατάθεσης.
- Στα αδειοδοτούμενα Φ/Β (>1 MW) από ΡΑΕ υπήρξε ενημέρωση πως απαιτούνται επιπλέον διοικητικές ρυθμίσεις σχετικά, οπότε και θα επανέλθουμε με νεώτερη ανακοίνωση».
πηγη: polytexnikanea.gr

 

Έμμεσο χαράτσι στα οικιακά φωτοβολταϊκά στις φορολογικές δηλώσεις
01-06-2013

Το βιβλίο των οδηγιών για τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων αναφέρει ότι εκτός από τους τόκους των καταθέσεων, πρέπει να δηλωθούν και περισσότερες κατηγορίες εισοδήματος που μέχρι πέρσι η αναγραφή τους ήταν προαιρετική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να ξεπερνούν το όριο εισοδήματος των 12.000 ευρώ και να χρεώνονται με εισφορά αλληλεγγύης 1% επί του συνόλου του εισοδήματος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εισοδήματος που ενώ απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος θα πρέπει να δηλωθούν και - εφόσον το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου ξεπερνά τα 12.000 ευρώ - να επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης 1 -4 % είναι τα έσοδα από φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες.
Το βιβλίο της εφορίας για τα εισοδήματα που πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 659 -660 (για εισοδήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί ή απαλλάσσονται της φορολογιας):
«Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο όπως εισόδημα από:
...
-στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαϊου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία "Δ.Ε.Η. Α.Ε." ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο "Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκων Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw
Ο φορολογούμενος έτσι έχει αυξημένες πιθανότητες να επιβαρυνθεί με εισφορά αλληλεγγύης.
Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ από μισθούς και έχει εγκαταστήσει στη στέγη του Φ/Β σύστημα από το οποίο εισπράττει κάθε χρόνο το ποσό των 6.000 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει και εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό συμβαίνει διότι μετά την προσθήκη του εισοδήματος του Φ/Β συστήματος το συνολικό εισόδημα διαμορφώνεται στα 13.000 ευρώ (το όριο επιβολής της εισφοράς αλληλεγγύης είναι 12.000 ευρώ). Ο φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει ετήσια εισφορά αλληλεγγύης 1%, δηλαδή 130 ευρώ. Επιπλέον, ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συνυπολογίσουν το εισόδημα αυτό και για τις ελάχιστες απαιτούμενες αποδείξεις. Ενώ ο συγκεκριμένος φορολογούμενος μόνο για το εισόδημα από μισθούς θα έπρεπε να δηλώσει αποδείξεις αξίας 1.500 ευρώ (25% των 6.000 ευρώ) , με την προσθήκη του εισοδήματος και από το Φ/Β σύστημα θα πρέπει να δηλώσει αποδείξεις αξίας 3.250 ευρώ (25% των 13.000 ευρώ).
Πηγή : Σπύρος Δημητρέλης spiros.dimitrelis@capital.gr  

 

Φωτοβολταϊκά: μειώσεις στις ταρίφες ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ – Αναλυτικά οι νέες τιμές
10-05-2013

Υπεγράφη η Απόφαση του ΠΕΚΑ, καθώς και η ΚΥΑ , με τις οποίες καθορίζονται οι νέες μειωμένες τιμές για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καθώς και για τα φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις (οικιακά φωτοβολταϊκά), αντίστοιχα.
Ακολουθούν οι πίνακες με την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς:
Πίνακας 1
«Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα σε €/MWh:


 

Διασυνδεδεμένο

Μη Διασυνδεδεμένο

Α

Β

Γ

(ανεξαρτήτως ισχύος)

>100kW

≤100kW

2013 Φεβρουάριος

95,00

120,00

100,00

2013 Αύγουστος

95,00

120,00

100,00

2014 Φεβρουάριος

90,00

115,00

95,00

2014 Αύγουστος

90,00

115,00

95,00

Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά

1,1 x μΟΤΣν-1

1,2 x μΟΤΣν-1

1,1 x μΟΤΣν-1

μΟΤΣν-1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1.».

Οι νέες τιμές θα ισχύσουν από 1ης Ιουνίου 2013 για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και δεν επηρεάζουν τις ήδη ισχύουσες τιμές για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που με το νόμο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» έχουν πάρει παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου2013, παράταση που αφορά σε:

-Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 100kW από κατ΄επάγγελμα αγρότες των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις  19 Μαΐου 2013 και τώρα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013
-Φωτοβολταϊκούς σταθμούς των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 12 Μαρτίου 2013 και με τη δοθείσα παράταση μπορούν να υπαχθούν στις τιμές της ΥΑ της 9ης Αυγούστου 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», η τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Μήνας / Έτος

Tιμή (ευρώ/MWh)

Φεβρουάριος 2013

125,00

Αύγουστος 2013

125,00

Φεβρουάριος 2014

120,00

Αύγουστος 2014

120,00

Φεβρουάριος 2015

115,00

Αύγουστος 2015

115,00

Φεβρουάριος 2016

110,00

Αύγουστος 2016

110,00

Φεβρουάριος 2017

105,00

Αύγουστος 2017

100,00

Φεβρουάριος 2018

95,00

Αύγουστος 2018

90,00

Φεβρουάριος 2019

85,00

Αύγουστος 2019

80,00 

Αύξηση της έκτακτης εισφοράς για τα φωτοβολταϊκά
29-04-2013

Στο τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου, που θα ψηφιστεί σύντομα από τη Βουλή με τη μορφή του κατεπείγοντος, προβλέπεται αύξηση της έκτακτης εισφοράς για τα φωτοβολταϊκά.
Συγκεκριμένα η έκτακτη εισφορά διαμορφώνεται ως εξής :

 • Ποσοστά 37 % και 34 % για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου του 2013 έως και 30 Ιουνίου του 2013 και για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα μετά τη 1η Ιανουαρίου του 2013.
 • Ποσοστά 35 % και 32 % για τα φωτοβολταϊκά των κατ' επάγγελμα αγροτών υπό την προϋπόθεση ότι η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 100 kW.
 • Ποσοστά 42 % και 40 % για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1η Ιουλίου του 2013.

 

Δεν υπάρχει έκτακτη εισφορά στα οικιακά φωτοβολταϊκά
29-04-2013

Επειδή υπολογίσθηκε ότι το συνολικό όφελος από την έκτακτη εισφορά στα οικιακά φωτοβολταϊκά δε θα περιόριζε σημαντικά το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ τελικά "χαράτσι" στα οικιακά δεν θα επιβληθεί. Σήμερα λειτουργούν 329 MW φωτοβολταϊκά σε στέγες τα οποία τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο (δηλαδή τους μήνες με τη μικρότερη ηλιοφάνεια) πληρώθηκαν συνολικά 28 εκατ. ευρώ με μέση τιμή 0,5499 ευρώ/kWh. Δηλαδή 180 εκατ. ευρώ ετησίως πληρώνει το ΛΑΓΗΕ στα οικιακά φωτοβολταϊκά.
Υπολογίζεται ότι μέχρι τέλους του 2014 θα έχουν εγκατασταθεί συνολικά 560 MW με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση στις ανάγκες για πληρωμές.
Ο λογαριασμός ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ τροφοδοτείται από την εκκαθάριση των αποκλίσεων της αγοράς, το τέλος ΕΤΜΕΑΡ, το ειδικό τέλος λιγνίτη, τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, το τέλος ΕΡΤ και την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στις ΑΠΕ. Τα ποσά αυτά δεν επαρκούν και θα πρέπει είτε να αυξηθούν τα έσοδα ή εναλλακτικά να μειωθεί το κόστος των πληρωμών.

 

Tigo Energy Maximizers
08-04-2013

Η εταιρεία μας συνιστά σε όσους έχουν προβλήματα σκιάσεων, σκόνης, προσανατολισμού, γήρανσης κλπ. στα φωτοβολταϊκά τους συστήματα τη χρήση των Tigo Energy Maximizers για την ελαχιστοποίηση των απωλειών και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής τους.

Η τεχνολογία της Tigo Energy παρέχει περισσότερη ενέργεια, ενεργή διαχείριση και βελτιωμένη ασφάλεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη ταχύτερη απόσβεση της επένδυσης καθώς και μειωμένο κόστος συντήρησης. Έχει υπολογιστεί ότι η χρήση των Maximizers προσφέρει αύξηση της παραγωγής από 3,2 % έως και 36,8 %.

Το κάθε Maximizer στέλνει και λαμβάνει ασύρματα δεδομένα μέσω της πύλης επικοινωνίας (Gateway) στη Μονάδα Διαχείρισης (MMU). Το σύστημα ενσωματώνει τη τεχνολογία PV-Safe, όπου μέσω της κονσόλας MaxiManager τα Maximizers μπορούν να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα για συντήρηση και για ασφάλεια σε περίπτωση κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά). Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε με ένα κουμπί ασφαλείας από τη μονάδα διαχείρισης ή μέσω Internet.

Το κάθε Maximizer είναι συσκευασμένο με περίβλημα NEMA3R (αδιάβροχο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες), και πιστοποιημένο με τα πρότυπα ασφαλείας UL και IEEE. Είναι συμβατό με οποιοδήποτε φωτοβολταϊκό πλαίσιο, κρυσταλλικού πυριτίου ή thin film, ανεξάρτητα από τη τάση εξόδου ή την ονομαστική ισχύ αυτού. Οι μονάδες μπορούν να συνδεθούν με ένα ή δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια, δίνοντας στο σύστημα μεγαλύτερη ευελιξία.

Με το κατάλληλο λογισμικό μπορεί να γίνει απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση της εγκατάστασης μέσω διαδικτύου. Το λογισμικό διαχειρίζεται ολόκληρη την εγκατάσταση ώστε αν προκύψουν προβλήματα, να μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα. Δίνει στο χρήστη πρόσβαση σε κάθε πλαίσιο και string για την παρακολούθηση των επιδόσεων και την ανάλυση παραγωγής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, δημιουργεί ιστορικό με αναφορές όπου φαίνονται οι διακυμάνσεις στη παραγωγή ενέργειας κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων του έτους και σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

Αλγόριθμοι ελέγχου διασφαλίζουν ότι το σύστημα λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση, ενώ ενημερώνει μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ειδοποιήσεων (alert) για κάθε γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ενέργειες συντήρησης του συστήματος.

Τα Maximizer έχουν βαθμό απόδοσης 99,5 % και η εγγύησή τους είναι 20 ετών.

 

Φωτοβολταϊκά : Πως συντηρούνται
02-04-2013

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χρειάζονται ετήσιο έλεγχο και συντήρηση, προκειμένου να έχουν και να διατηρούν την υψηλή τους απόδοση.

Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση ;
 
Πραγματοποιώντας τον ετήσιο έλεγχο, δεν διορθώνετε απλά ζημιές που τυχόν έχουν προκληθεί, αλλά προλαμβάνετε μελλοντικές δυσλειτουργίες και σημαντικές απώλειες εσόδων.

Η διαδικασία
 
Σε πρώτο στάδιο συντηρούνται οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες (PV Arrays). Πιο συγκεκριμένα γίνεται οπτικός έλεγχος, ενώ στη συνέχεια γίνεται και λεπτομερής ανάλυση των στοιχειοσειρών. Έπειτα, συντηρούνται και επισκευάζονται οι μετατροπείς (inverters).
Το επόμενο βήμα είναι η συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της υποδομής (έλεγχος του πίνακα DC και του ρεύματος AC και οπτική επιθεώρηση καλωδίων). Επίσης, γίνεται έλεγχος των εξαρτημάτων και αποκατάστασή τους (αν για παράδειγμα υπάρχει χαλάρωση βιδών, συγκρατητών κ.α.).

Ο σωστός καθαρισμός
 
Ακόμη, απαραίτητο είναι και το πλύσιμο των πάνελ για να μην επηρρεάζεται η απόδοση του συστήματος από την επικάθιση βρομιάς, σκόνης και αλάτων. Μάλιστα, με τον τακτικό καθαρισμό αυξάνεται η απόδοση του συστήματος έως και 15%.
Κάθε φορά που βρέχει, τα συγκεκριμένα υπολείμματα αυξάνονται με πιθανό αποτέλεσμα την ιδιαίτερα αισθητή μείωση των χρηματικών απολαβών. Τα περιττώματα πτηνών ή η γύρη από τα φυτά είναι επίσης πολύ επίμονοι ρύποι.
Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η κλίση της επιφάνειας των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Οι επιφάνειες με μικρή κλίση απαιτούν συχνότερο καθάρισμα. Η απώλεια της παραγόμενης ισχύος λόγω των ρύπων συχνά υποτιμάται, αλλά σύμφωνα με μελέτες, το ποσοστό των απωλειών μπορεί να κυμανθεί μεταξύ του 5 έως 25% ή και ακόμα μεγαλύτερου, ειδικά όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς.

 

Υπουργική απόφαση σχετικά με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού
01-03-2013

Δείτε παρακάτω το αρχείο


Κοινή Υπουργική απόφαση

 

Ετήσιο συνέδριο για βιοκαύσιμα
19-02-2013

Ο Σ.ΒΙ.Β.Ε. ( Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδας ) διοργανώνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής το 1ο Ετήσιο Συνέδριό του με τίτλο << Με το Βλέμμα Στραμμένο στο 2020 >> την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Hilton. Στα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται :

* Το Παρόν και το Μέλλον των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη
* Αγροτική Ανάπτυξη και Αειφορία
* Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα : Τάσεις και προοπτικές
* Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς

 

Υποχρεωτικά ''πράσινα'' από το 2021 τα κτίρια στην Ελλάδα. Υπογραφή νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
18-02-2013

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με το οποίο εναρμονίζεται στην εθνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη, '' είναι αδιανόητο ένα κτίριο στην Ελλάδα, με τόσο ήλιο, να απαιτεί τρείς φορές περισσότερη ενέργεια για θέρμανση από ένα κτίριο σε βόρειες και ψυχρές χώρες ''. 
Μεταξύ άλλων, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, από το 2021 και μετά, σύμφωνα με την Ημερησία, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση.

 

Η HSB μέλος του ΕΙΠΑΚ
15-02-2013

Η HSB έγινε μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου.
Το Ε.Ι.ΠΑ.Κ. ειναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, απαρτιζόμενη από Μηχανικούς, Δικηγόρους και Υπεύθυνους επικοινωνίας, με στόχο την προώθηση στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο του προτύπου του παθητικού κτιρίου (Passiv Haus) σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Παθητικών Κτιρίων και το Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων στον Ελλαδικό χώρο.
Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του ΕΙ.ΠΑ.Κ

 

Redwell - Υπέρυθρη θέρμανση
28-01-2013

Η θέρμανση μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορεί να εξοικονομήσει σημαντική ποσότητα ενέργειας. Επιπλέον, το σύστημα θέρμανσης της Redwell, λόγω της απλής εγκατάστασης, της μηδενικής συντήρησης, της μεγάλης διάρκειας ζωής, της ευελιξίας στην τοποθέτηση και του γοητευτικού design κερδίζει συνεχώς έδαφος σε πολλούς τομείς : σε κατοικίες, σε παθητικά - βιοκλιματικά σπίτια, καθώς και σε ανακατασκευές παλαιών κτιρίων και ανακαινίσεις, σε δημόσια οικοδομικά έργα, στο τομέα του wellness αλλά και ως συμπληρωματική θέρμανση. Ένας επιπλέον τομέας εφαρμογής είναι το στέγνωμα κτιρίων, όπου πολλά επιτυχημένα έργα έχουν ήδη διεξαχθεί.

Ο οίκος Redwell, στο οικολογικό βιομηχανικό πάρκο Okopark στο Hartberg της Αυστρίας, κατασκευάζει θερμαντικά σώματα με τα τελευταία οικολογικά και οικονομικά κριτήρια. Ανώτατη ποιότητα, τεράστια ικανότητα ευελιξίας και λειτουργικότητα χαρακτηρίζουν όλα τα προϊόντα της.

Το σύστημα θέρμανσης της Redwell, εκτός από εξοικονόμηση ενέργειας, προσφέρει θερμική άνεση, υγιεινό κλίμα και ανύπαρκτο στροβιλισμό σκόνης. Επιπλέον, ρυθμίζει τη σχετική υγρασία του αέρα του χώρου σε ωφέλιμα επίπεδα, χωρίς να τον ξηραίνει όπως κάνουν τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Επιπλέον, στεγνώνει τους τοίχους και όλα τα δομικά στοιχεία του χώρου σας.

Σε ό,τι αφορά τη κατασκευή των σωμάτων, χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία ποιοτικά πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο βερμικουλίτης, που αποτελεί το κεντρικό αποθηκευτικό σώμα είναι ένα καθαρά φυσικό προϊόν, που δε καίγεται και είναι ηλεκτρικά μη αγώγιμο. Για το ηλεκτρονικό τμήμα χρησιμοποιείται ένας υψηλής ποιότητας αγωγός θερμότητας, που επιτρέπει να κατασκευάζονται θερμαντικά σώματα φτωχά σε ηλεκτρονικό νέφος. Επιπλέον, τα σώματα είναι εξοπλισμένα με θερμοστάτες ασφαλείας, προδιαγεγραμμένους από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV. Ακόμη, τα σώματα έχουν αργή μεταφορά της θερμότητας από σώμα σε σώμα, επιτρέποντας έτσι να τα αγγίξουμε για μικρό χρονικό διάστημα χωρίς να προκαλούνται εγκαύματα. Ένα στρώμα επικασσιτερωμένου λευκοσιδήρου χρησιμοποιείται στη πίσω πλευρά για να εξασφαλιστεί η ακαμψία, ενώ όλες οι ενώσεις γίνονται με μια ειδικά κατασκευασμένη κόλλα, χωρίς αναθυμιάσεις και συμπίεση σε ένα υψηλής πίεσης πιεστήριο. Τέλος, το πλαίσιο των σωμάτων αποτελείται από επεξεργασμένο αλουμίνιο, το οποίο κατά επιθυμία διατίθεται σε λευκό, χρώμιο και ξύλο.
 

Diskus
 

Η Redwell καινοτομεί και πάλι με το Diskus!
 

Το Diskus, μια καινοτομία της Redwell, είναι ένα μοναδικό προϊόν που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των ψηλοτάβανων χώρων. Η ισχύς του είναι 2400 W και ζυγίζει 23 κιλά. Το μοναδικό του σχήμα αποτελείται από ένα κεραμικό υλικό, το οποίο θερμαίνεται σε θερμοκρασία 250°C παρέχοντας έτσι υψηλή υπέρυθρη θέρμανση. Η απλότητα και η κομψότητά του επιτρέπουν στο Diskus να εγκατασταθεί σε διάφορους χώρους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Diskus, πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση σε απόσταση τουλάχιστον 65 εκατοστών μακριά από την οροφή ή από εύφλεκτα αντικείμενα (VDE 0100) και 3 μέτρα μακριά από τους ανθρώπους.

 

Ακόμη και με τις νέες μειωμένες ταρίφες, τα οικιακά Φ/Β συνεχίζουν να αποτελούν αποδοτική επένδυση
11-09-2012

 Οι νέοι οικονομοτεχνικοί υπολογισμοί υπολογίζοντας τιμή πώλησης 0,25 αλλά και τις τιμές του Φ/Β εξοπλισμού να έχουν μειωθεί κατά 40% περίπου δείχνουν ότι η απόσβεση της επένδυσης γίνεται περίπου σε 5 χρόνια, όπως δηλαδή και όταν ξεκίνησαν οι οικιακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα το 2009.
Αυτό θα το καταλάβουμε καλύτερα με ένα παράδειγμα υπολογισμού κόστους εγκατάστασης, αναμενόμενης απόδοσης και τελικών εσόδων για 25 έτη του προγράμματος.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία κατοικία στην Αρτέμιδα Αττικής με δώμα ή στέγη νοτίου προσανατολισμού, επιφανείας όπου μπορεί να εγκατασταθεί Φ/Β σύστημα ισχύος 10 kW. Η απόδοση του συγκεκριμένου συστήματος υπολογίζεται σε 14.500 kWh. Περίπου το χρόνο κερδίζουμε 3.625 €. Δεδομένου ότι το κόστος του εξοπλισμού έχει πλέον μειωθεί στα 18.500 € με ΦΠΑ, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η επένδυση μπορεί να αποσβευθεί σε 5,1 χρόνια περίπου. Με άλλα λόγια για τα υπόλοιπα 19,9 χρόνια θα έχουμε έσοδα της τάξεως των 72500 €. Αν τα ίδια χρήματα τα είχαμε στη τράπεζα, ακόμη και με τα σημερινά υψηλά επιτόκια που δεν ξέρουμε αν θα ισχύουν για 25 χρόνια, το ποσό των 18.500 € θα απέδιδε τόκους της τάξης των 30.000 €.
Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα η τιμή πώλησης ήταν 0,55 € αλλά και το κόστος εγκατάστασης του ίδιου συστήματος ήταν 40.000 € με ΦΠΑ. Αν κάνετε τους υπολογισμούς θα δείτε ότι για την απόσβεση ενός Φ/Β συστήματος 10 kW ήταν πάλι 5 χρόνια.
Είδαμε ότι με τη νέα τιμή πώλησης η επένδυση εξακολουθεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Λίγες στέγες έχουν μείνει ακόμη πριν η χώρα καλύψει τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις μας για το 2020.
Επενδύστε λιπόν σε μια Οικιακή Φωτοβολταϊκή Εγκατάσταση ενισχύοντας την πράσινη ανάπτυξη για τη χώρα μας. Ο ήλιος της Ελλάδας εξακολουθεί να λάμπει.

 

Η ασφάλεια των Panels στα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι απόλυτα εξασφαλισμένη με τις αντικλεπτικές βίδες BREVIT
28-08-2012

Η εταιρεία BREVIT έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει αντικεπτικές βίδες ασφαλείας σε διαστάσεις που κυμαίνονται από Μ8 Χ 30 έως Μ10 Χ 70 από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ ή και ανοξείδωτες. Με ένα μικρό επιπλέον κόστος οι αντικλεπτικές βίδες λύνουν ουσιαστικά το πρόβλημα κλοπής των ηλιακών συλλεκτών αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ και διασφαλίζουν την επένδυση.
Η εταιρεία μας με έδρα στου Ζωγράφου Αττικής, αντιπροσοπεύει την Ιταλική εταιρεία BREVIT στην Ελλάδα και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε θέματα ασφαλούς και καλής λειτουργείας της Φ/Β σας εγκατάστασης όσο και σε τεχνοοικονομικά.

 

Εκδόθηκε Η Υπ. Απόφαση Καθορισμού του Ενισχυόμενου Κόστους Παραγωγής Ηλεκτρισμού Από Ηλιακή Ενέργεια
26-06-2012

 Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που καθορίζει το ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης τους, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Η υπουργική απόφαση, υπ' αριθμόν 26430, δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 1915/Β/15-6-2012.
Η απόφαση εμπεριέχει πίνακα με βάση τον οποίο υπολογίζονται τα παραπάνω κριτήρια, ενώ σε αυτά προστίθεται ανώτερο  επιχορηγούμενο κόστος 0,45 €/Wp για λοιπές σταθερές δαπάνες (σύνδεση με τη ΔΕΗ, οικίσο, χωματουργικά, περίφραξη κλπ.).

Αριθμ. 2630/12 (ΦΕΚ 1915 Β/15-6-2012)

 

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα
12-06-2012

 Η χώρα μας - παρά τα μεγάλα οικονομικά της προβλήματα - έχει καταφέρει να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε 116,1 μεγατόνους ισοδύναμου CO2 (στοιχεία Απριλίου του 2011 για το έτος 2010) έναντι του στόχου των 134 μεγατόνων ισοδύναμου CO2 ή 668 μεγατόνοι ισοδύναμου CO2 για την πενταετία 2008-2012, όπως έχουμε υποχρέωση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο. Οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. που τίθενται στη διάθεση της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο της προσαρμογής των τμημάτων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.
Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με το νόμο 3855/2012 (ΦΕΚ 95) που ορίζει τους ενεργειακούς ελέγχους στις κατοικίες και στα κτίρια του τριτογενούς τομέα (νοσοκομεία, δημόσοα κτίρια κλπ) καθώς και τους κανόνες γα την ίδρυση και λειτουργεία των παρόχων υπηρεσιών ενέργειας (Επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών) εφαρμόζεται ήδη από τις Αρχές του 2012. Επιπλέον, την τελευταία διετία τέθηκαν σε εφαρμογή σειρά προγραμμάτων στήριξης για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων με τα προγράμματα :
<<Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών>>,
<<Εξοικονομώ>>, πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση,
<<Χτίζοντας το μέλλον - Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας>>,
<<Πράσινη πιλοτική αστική γειτονιά>>,
<<Αστικές βιοκλιματικές αναπλάσεις>>,
<<Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες - νέο πρότυπο ανάπτυξης>>,
<<Πιλοτικά σχέδια για βιοκλιματικά σχολικά κτίρια, και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή απόδοση (ΕΑ) με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων δημόσιων σχολικών κτιρίων>>.
Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως ποσοστό της συνολκής χρήσης ενέργειας το 2009, το μερίδιο των ΑΠΕ στην Ελλάδα ήταν 8,2% και συνεπώς η χώρα θα πρέπει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθεια για να επιτύχει τον ενδιάμεσο στόχο της για την περίοδο 2011/2012. Βάσει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, έως το 2020 η ελλάδα έχει δεσμευθεί για το 18% της ενέργειας από ΑΠΕ στη τελική κατανάλωση ενέργειας και το 10% ενέργειας από ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών. Πράγματι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προβλέπει στόχο 20% αντί 18%. Η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο και να ολοκληρώσει την ενσωμάτωση της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία.
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με σκοπό να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη.
 

Ν.3855/2010

 

Κίνητρα γα κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
05-06-2012

Ο Νέος Οικοδομικό Κανονισμός (N.  4067/2012), δίνει κίνητρα  για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης. Συγκεκριμένα στο Άρθρο 25 του Νόμου (ΦΕΚ Α' 79/09-04-2012) αναφέρεται ότι:

 1. Στην περίπτωση όπου το κτίριο κατατάσσεται σύμφωνα με την ενεργειακή του μελέτη, στην ανώτερη ενεργειακά κατηγορία Α+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ όπως αυτή κάθε φορά ορίζεται και σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό του απαιτείται η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), καθώς και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τότε δίνεται κίνητρο αύξησης του σ.δ. κατά 5 %.
 2. Ειδική αύξηση του σ.δ. κατά 10 % προσφέρεται σε κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης που παρουσιάζουν παράλληλα εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση. Τα κτίρια αυτά θα πρέπει να παρουσιάζουν ετήσια πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, αερισμό και ζεστό νερό χρήσης κάτω των 10 kWh/112/έτος. Η όλη ενεργειακή μελέτη θα πρέπει να εκπονείται συμφώνα με τον ΚΕΝΑΚ, και είναι δυνατόν να συμπληρώνεται με ειδικά υπολογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την προσομοίωση του κτιρίου με αναγνωρισμένα διεθνώς υπολογιστικά εργαλεία ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Στα κτίρια αυτά πρέπει αναγκαστικά να περιλαμβάνονται συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, πρέπει να τεκμηριώνεται η εξαιρετική περιβαλλοντική τους απόδοση με χρήση διεθνώς αναγνωρισμένης μεθοδολογίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης, (Environmental Assessment Method), όπως το LEED ή άλλη ισοδύναμη διεθνής μεθοδολογία. Εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση θεωρείται αυτή που είναι ισοδύναμη ή καλύτερη από το χρυσό LEED. Κατά τη φάση της υποβολής των δικαιολογητικών της άδειας πρέπει να κατατίθεται πλήρης φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ενεργειακής μελέτης που αποδεικνύει ότι η συνολική ετήσια πρωτογενής κατανάλωση για θέρμανση, κλιματισμό, αερισμό, ζεστό νερό και φωτισμό δεν υπερβαίνει τις 10 kWh/12/έτος, καθώς και πλήρη ανάλυση των περιβαλλοντικών μέτρων που θα υιοθετηθούν ώστε να αποδεικνύεται ότι θα επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτουμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση που αναφέρθηκε παραπάνω. Μετά το πέρας της κατασκευής πρέπει να συμπληρώνεται στην Ταυτότητα Κτιρίου και να προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια: α) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής αξιολόγησης που έχει απονεμηθεί στο κτίριο από πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο για τη σχετική πράξη αναλυτή. β) Υπεύθυνη δήλωση του εποπτεύοντος μηχανικού ότι το κτίριο κατασκευάστηκε με τα ενεργειακά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην αρχική ενεργειακή μελέτη, ενώ κάθε πιθανή μεταβολή μικρής κλίμακας πρέπει να τεκμηριώνεται ότι δεν αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου άνω των επιτρεπόμενων ορίων.
Ο νέος αυτός  Νόμος θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2012.
Άλλωστε και στην Αμερική κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Με βάση τα νέα ενεργειακά πρότυπα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνια (California Energy Commission), όλες οι νέες κατοικίες και τα εμπορικά κτίρια που πρόκειται να κατασκευαστούν στη  Πολιτεία από την 1.1.2014 θα πρέπει να διαθέτουν οροφή,  στην οποία να μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταικό σύστημα (“solar-ready roof”). Στα ενεργειακά πρότυπα περιλαμβάνονται  προδιαγραφές για τα κουφώματα, τη μόνωση, το φωτισμό και τα συστήματα κλιματισμού των νέων κτιρίων προκειμένου να εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας.
Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ που αφορά στον Νέο Οικοδομικό Νόμο.
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

 

55,8 Wp από φωτοβολταϊκά ανά Έλληνα - Στην όγδοη θέση η χώρα μας
17-05-2012

 Σύμφωνα με έρευνα του φορέα EurObserv'ER, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ενέργειας), στην Ελλάδα αντιστοιχούν 55,8 Wp/κάτοικο από φωτοβολταϊκά σε σύγκριση με τη Γερμανία όπου αντιστοιχούν 304,3 Wp/κάτοικο και με την Ιταλία όπου αντιστοιχούν 210,5 Wp/κάτοικο.
Όμως, με στοιχεία του έτους 2010, ο ίδιος ο φορέας έχει κατατάξει την Ελλάδα στην 18η θέση (μεταξύ των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε.) όσον αφορά το ποσοστό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολική μικτή ενεργειακή κατανάλωση. Το σχετικό ποσοστό της Ελλάδας ανέρχεται στο 9,1% έναντι του 18%, που πρέπει να είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα το έτος 2020. Δηλαδή με άλλα λόγια απαιτείται μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια η χώρα μας να διπλασσιάσει (!) την εμπλοκή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, το 2010 η Σουηδία είχε ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ ίσο με 46,9% έναντι του 49% που είναι ο στόχος της. Στο σύνολο των 27 χωρών της Ε.Ε., οι ΑΠΕ στη συνολική μεικτή ενεργειακή κατανάλωση έφθασαν το 2010 ποσοστό 12,4%, ενώ αποτελούν το 18,2% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει η ΔΕΗ να με πληρώνει; - Τι θα γίνει σε περίπτωση που θα πωληθεί η ΔΕΗ;
10-05-2012

 Πολλοί επενδυτές σε φωτοβολταϊκά συστήματα ( οικιακά ή πάρκα ) φοβούνται ότι η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να καταργήσει τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και να σταματήσει να τους πληρώνει ή να μειώσει την συμφωνημένη τιμή πώλησης.
Τα ερωτήματα αυτά τέθηκαν υπόψη έγκριτων νομικών εξειδικευμένων στο ενεργειακό δίκτυο και μέλη της ένωσης "Associated European Energy Consultants (AEEC)", μας διαβεβαίωσαν ότι καμία σύμβαση, ούτε αυτή της πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε αυτή του συμψηφισμού για τα οιιακά συστήματα, μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς, είτε από τη μεριά του παραγωγού, είτε από τη μεριά του φορέα (ΔΕΗ). Τέτοια δυνατότητα δεν παρέχεται από τις συμβάσεις, απαγορεύεται δε, τόσο από τις γενικές όσο και από τις ειδικές διατάξεις του αστικού δικαίου. Συνεπώς ο φορέας δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς τη διάρκεια της σύμβασης ή την τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας ή να καταργήσει υφιστάμενη σύμβαση ή οτιδήποτε αλλο. Όποια κανονιστική ρύθμιση για συμφωνειθίσες τιμές πώλησης τυχόν επιχειρηθεί, δημιουργεί θέμα νομιμότητας της ρύθμισης και αξίωση αποζημίωσης του επενδυτή.
Στο ερώτημα τι θα γίνει σε περίπτωση που θα πωληθεί η ΔΕΗ, ο νομικός μας σύμβουλος απάντησε ότι το ενδεχόμενο πώλησης ενός τμήματος της ΔΕΗ δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για τις επενδύσεις των φωτοβολταϊκών. Η εταιρεία που υπέγραψε τις συμβάσεις, θα συνεχίσει να είναι ο φορέας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβάσεων, έστω και αν πουλήθηκε τμήμα ή το σύνολο των μετοχών της.

 

"Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ-Τροπολογίες ΑΠΕ", ΦΕΚ 70Α/30-03-2012
10-05-2012

 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 70Α/2012 το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ όπου στο άρθρο 39 - σελ. 1917 (<< Διατάξεις ΑΠΕ >>) προβλέπεται προσαύξηση έως 10% των τιμών που κάθε φορά προβλέπονται για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 70% του κόστους του εξοπλισμού προέρχεται από προϊόντα που παρήχθησαν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα όρια ισχύος των σταθμών για τους οποίους θα ισχύει η προσαύξηση, καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό του εξοπλισμού, το ακριβές ύψος της προσαύξησης, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της προέλευσης του εξοπλισμού, η εξειδίκευση του κόστους εξοπλισμού και των εργασιών παραγωγής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

N.4062/30-03-2012

 

Υψηλότερη αξία μεταπώλησης στις μονοκατοικίες με φωτοβολταϊκό σύστημα
11-04-2012

 Σύμφωνα με έρευνες του εργαστηρίου του υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α., η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυξάνει την τιμή πώλησης των ακινήτων. Στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για προστιθέμενη αξία περί του 5%-10%. Και αυτό γιατί προκύπτει όφελος για τον επενδυτή μετά την απόσβεση της δαπάνης, είτε πρόκειται για ενεργειακή αυτονομία, είτε για πώληση στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Αν σκεφτούμε ότι το κόστος κατασκευής ενός ακινήτου είναι το ίδιο ανεξάρτητα από την περιοχή, εκείνο που επηρεάζει την τελική του αξία είναι η περιοχή που βρίσκεται, η ποιότητα της κατασκευής του και τα εκτιμώμενα λειτουργικά του έξοδα. Τα έξοδα αυτά όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια είναι μηδενικά δεδομένου ότι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μεγαλύτερης των 3 kW καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια μιας μέσης κατοικίας. Φωτοβολταϊκά συστήματα μεγαλύτερης ισχύος αποδίδουν επιπλέον και ένα ετήσιο εισόδημα και μάλιστα αφορολόγητο.
Τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα που έχει εγκαταστήσει η εταιρεία μας σε πολλές περιοχές της χώρας, έχουν εξασφαλίσει στους ιδιοκτήτες τους ετήσιες αποδόσεις της τάξεως των 7.500 ευρώ.
Αν και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού δεν αποτελεί το πρώτο κριτήριο επιλογής κατοικίας, σε κάθε περίπτωση δίνει στο ακίνητο προστιθέμενη αξία καθ' όσον μετά την απόσβεση προκύπτουν οφέλη για περισσότερα από 21 χρόνια.

 

Project Helios: Μπορεί η ηλιακή ενέργεια να εξαχθεί;
19-03-2012

Σε τεχνικά, αλλά και πολιτικοοικονομικά εμπόδια προσκρούει του Προγράμματος Ήλιος, σύμφωνα με τη μελέτη "Project Helios: Can Solar Energy be Exported? An Assessment Study" που εκπόνησε το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).
Η μελέτη του ΙΕΝΕ υπογραμμίζει ότι η προϋποτιθέμενη "επιδότηση της παραγόμενης στην Ελλάδα από τα φωτοβολταϊκά ηλεκτρικής ενέργειας από το Γερμανό φορολογούμενο - καταναλωτή, που αποτελεί σαθρή βάση  για την πραγματοποίηση ενός τόσο μεγάλου σε κλίμακα έργου", ενώ σημειώνονται τα τεχνικά προβλήματα μεταφοράς ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη.
Διαβάστε το άρθρο σχετικά με το project Helios στο αρχείο που επισυνάπτεται

Project Helios: Μπορεί η ηλιακή ενέργεια να εξαχθεί;

 

Μείωση εγγυημένων τιμών για τα νέα φωτοβολταϊκά συστήματα
13-02-2012

Ανακοινώθηκαν οι μειώσεις των feed in tariffs από το ΥΠΕΚΑ για τα νέα φωτοβολταϊκά συστήματα λόγω της σημαντικής μείωσης στο κόστος αγοράς του εξοπλισμού. Η μείωση αυτή είναι 5% για τα οικιακά συστήματα και 12,5% για τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
Στο pdf αρχείο που ακολουθεί θα βρείτε το ΦΕΚ με τις νέες τιμές.

Νέες τιμές FIT

 

Υποχρεωτικό το ενεργειακό πιστοποιητικό για τη μίσθωση ακινήτου άνω των 50τμ
12-01-2012

Καμία μίσθωση ακινήτου άνω των 50 τ.μ. δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, εάν το ακίνητο δεν συνοδεύεται από ενεργειακό πιστοποιητικό. 
 
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται Πιστ/κό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)». 
 
Ως «μίσθωση ακινήτου» νοείται κάθε μίσθωση ακινήτου με κτίσματα που καταρτίζεται για πρώτη φορά από την ημέρα ισχύος της διάταξης, προς νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο. 
 
Συνεπώς από τις 9.1.2012 οι Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, με μεταγενέστερη ημερομηνία υπογραφής, αν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί και αυτό για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ. 
 
Η εξέλιξη έρχεται παρά τα επανειλημμένα διαβήματα των ιδιοκτητών (ΠΟΜΙΔΑ) οι οποίοι επισημαίνουν προς το υπουργείο ότι επέρχεται νέα και σημαντική επιβάρυνση για την ακίνητη περιουσία. 
 
Και αυτό καθώς η αμοιβή των ενεργειακών επιθεωρητών που χορηγούν, έπειτα από αυτοψία, τα πιστοποιητικά φτάνει έως και τα 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα σπίτια και εώς τα 2,5 ευρώ για γραφεία και καταστήματα.
Πηγή : technews-greece.blogspot.com

Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ

 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
11-01-2012

Ένα νέο κόστος θα κληθούν να επωμιστούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων άνω των 50 τ.μ που θα τα νοικιάσουν από 9 Ιανουαρίου 2012. Κι αυτό διότι πρέπει να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, με τον αριθμό πρωτοκόλλου να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο, ειδάλλως η φορολογική αρχή δεν θα αποδέχεται τα μισθωτήρια έγγραφα-συμβόλαια.
Οι ιδιοκτήτες δεν είναι υποχρεωμένοι να αναβαθμίζουν ενεργειακά τα κτήριά τους. «Ρόλος» του πιστοποιητικού είναι να μεταβάλλει τη μισθωτική αξία των ακινήτων σε συνάρτηση με την ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θεωρούν το κόστος έκδοσης του πιστοποιητικού δυσβάσταχτο καθώς κυμαίνεται από 1 έως 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Από την υποχρέωση έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού εξαιρούνται:
1. Νέες μισθώσεις κτισμάτων (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ.) συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων.
2. Παρατάσεις – ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.
3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων).
4. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.
5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κ.λπ.
7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.
Πηγή : econews.gr

 

Τα φωτοβολταϊκά κερδοφόρος επένδυση και για την κοινωνία
01-09-2011

Όσο περισσότερο επενδύουμε στα φωτοβολταϊκά ,τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση και να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.
 

Τα φωτοβολταϊκά κερδοφόρος επένδυση και για την κοινωνία

 

Η αιολική ενέργεια στην Ελλάδα
25-08-2011

Η αιολική ενέργεια αξιοποιεί ένα ανεξάντλητο φυσικό πόρο, με το βέλτιστο τρόπο και είναι μία αξιόπιστη τεχνολογία μεταβλητής παραγωγής ενέργειας που έχει ήδη οδηγήσει σε απεγκατάσταση συμβατικών σταθμών στην Ευρώπη.

Αιολική Ενέργεια

 

7η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του νόμου 3851/2010
24-08-2011

Παρακάτω ακολουθεί η  7η ανακοίνωση της ΔΕΗ σχετικά με την υπογραφή των Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από επαγγελματίες αγρότες καθώς και μια επιπλέον διευκρινιστική ανακοίνωση

7η ανακοίνωση της ΔΕΗ σχετικά με το νόμο 3851/2010
Διευκρινιση πάνω στην 7η ανακοίνωση

 

Έλεγχος φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα όργανα μέτρησης TRI-KA και TRI-SEN
18-08-2011

Τα όργανα μέτρησης TRI-KA και TRI-SEN χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Ο ασύρματος αισθητήρας TRI-SEN μετρά την θερμοκρασία των κυψελών του πλαισίου ,την ακριβή γωνία εγκατάστασής τους καθώς και την στιγμιαία ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται το σύστημα.Στη συνέχεια με την βοήθεια του TRI-KA μετρούμε το ρεύμα βραχυκύκλωσης, την τάση ανοιχτού κυκλώματος και άλλες παραμέτρους  χαρακτηριστικές του πλαισίου και προσδιορίζουμε την καμπύλη τάσης-έντασης ρεύματος της συστοιχίας.Με την χρήση ειδικού λογισμικού συγκρίνουμε τη μετρούμενη με την αναμενόμενη χαρακτηριστική καμπύλη του πλαισίου και προσδιορίζουμε την πραγματική απόδοσή του εντοπίζοντας έτσι πιθανά προβλήματα.
Τα όργανα μέτρησης TRI-KA και TRI-SEN σε συνδυασμό με τη θερμική κάμερα FLIR T-640 ,που διαθέτει η εταιρεία μας,παρέχουν έναν πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας του φωτοβολταϊκού σας συστήματος.

 

Τοποθέτηση του Υπουργού ΠΕΚΑ για τις τιμές πώλησης ηλ. ρεύματος από ΑΠΕ (feed in tariffs)
07-07-2011

Διαβάστε παρακάτω την απάντηση του κου Παπακωνσταντίνου, υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με τις

Απάντηση Παπακωνσταντίνου για τα feed-in-tariffs

 

Κερδοφόρος επένδυση σε μικρά αιολικά πάρκα έως 50kW
31-05-2011

Η χώρα μας διαθέτει ένα απο τα καλύτερα αιολικά δυναμικά της Ευρώπης .Σύμφωνα με τον Ν.3851/2010 η τιμολόγηση στα μικρά αιολικά συστήματα (<50 kW),διαμορφώνεται στα 250 €/ΜWh (τιμή ίδια για Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και Σύστημα και για μη Διασυνδεδεμένα Νησιά),ενώ για αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος >50 kW η τιμή ισούται με 87,85 €/ΜWh (Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και Σύστημα)και 99,45 €/ΜWh (μη Διασυνδεδεμένα Νησιά).Οι τιμές αυτές είναι εγγυημένες για 20 χρόνια.
Ο Ν3851/2010 απλοποιεί τις διαδικασίες για την άδεια παραγωγής μικρών αιολικών πάρκων που σε συνδυασμό με το προσιτό κεφάλαιο της επένδυσης (μια εγκατάσταση 50 kW κοστίζει περί τα 140.000 ευρώ) έχει αυξήσει τον αριθμό των ενδιαφερομένων επενδυτών.Για τα μικρά αιολικά πάρκα (έως 100 kW) δεν απαιτείται η έκδοση αδείας παραγωγής ,εγκατάστασης και λειτουργίας.Οι διαδικασίες που απαιτούνται πλέον ειναι:
Αίτηση προσφοράς όρων σύνδεσης απο την ΔΕΗ
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση απο ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας για εγκαταστάσεις ισχύος άνω των 20 kW
Εγκρίσεις απο Αρμόδιες Υπηρεσίες (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Δασαρχείο ,Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ,ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ)
Άδεια Δόμησης (ή άδεια Μικρής Κλίμακας)απο την Πολεοδομία 
Σύναψη Σύμβασης Αγοραπωλησίας με το ΔΕΣΜΗΕ.
Πριν την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών πρέπει να προηγηθεί μέτρηση του αιολικού δυναμικού του γηπέδου ,την οποία αναλαμβάνει εταιρεία που διαθέτει τον ειδικό εξοπλισμό μέτρησης του Αιολικού Δυναμικού.
Ο χώρος που απαιτείται για την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας 50 kW δεν υπερβαίνει τα 300 τμ,το ύψος της είναι περίπου 30 μ,η διάμετρος των πτερυγίων της είναι περίπου 18 μ,ενώ ο θόρυβος που προκαλείται συνήθως δεν υπερβαίνει τα επιτρεπτά επίπεδα θορύβου των 50db.

 

Έλεγχος Φωτοβολταϊκών Στοιχείων με Θερμική Κάμερα
31-05-2011

Η θερμογραφία υπερύθρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας και απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Ο έλεγχος βασίζεται στο ότι όταν ένα στοιχείο (cell) παρουσιάζει υστέρηση στην απόδοσή του ή και βλάβη, δεν μπορεί να μετατρέψει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική και να την διοχετεύσει στο δίκτυο ως ρεύμα. Η ηλιακή ενέργεια συσσωρεύεται στο συγκεκριμένο στοιχείο ως θερμότητα με αποτέλεσμα, τη μείωση της απόδοσης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.
 
Με την κάμερα υπερύθρων είναι δυνατή η τακτική επιθεώρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων μεγάλης αλλά και μικρής εγκατεστημένης ισχύος σε μικρό χρονικό διάστημα, εντοπίζοντας έγκαιρα τυχόν σφάλματα και βελτιστοποιώντας τα αποτελέσματα της παραγωγής ρεύματος-κέρδους.
 
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον περιοδικό θερμογραφικό έλεγχο της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης με χρήση της κορυφαίας κάμερας υπερύθρων FLIR B- 425 και το επιστημονικό μας δυναμικό είναι πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει.

 

Ανακοίνωση της ΔΕΗ για την επανέναρξη υποδοχής αιτήσεων για οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στα διασυνδεδεμένα νησιά
24-05-2011

Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων οσον αφορά την υποδοχή αιτήσεων για φωτοβολταϊκά συστήματα σε οικιακές εγκαταστάσεις οτι θα δέχεται στις αρμόδιες περιοχές εκ νέου αιτήσεις στα διασυνδεδεμένα νησιά απο την δευτέρα 06.06.2011
Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω αρχείο.
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΗ

 

Συμμετοχή της «ΗSB- Ελληνικά Αειφόρα Κτίρια» στη διεθνή έκθεση ECOTEC 2011
18-04-2011

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της «ΗSB- Ελληνικά Αειφόρα Κτίρια»  στη διεθνή έκθεση ECOTEC 2011, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό χώρο Expo Athens από 7 έως 10 Απριλίου. Η εταιρεία παρουσίασε τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, των μικρών ανεμογεννητριών καθώς και των  αυτόνομων και υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι επισκέπτες της έκθεσης για τις γερμανικές βάσεις στήριξης RENUSOL  από προφίλ αλουμίνιο που προσφέρουν μείωση του χρόνου εγκατάστασης κατά 50-70% λόγω του πρωτοποριακού σχεδιασμού τους. Επίσης ενδιαφέρον έδειξαν για τις μικρές ανεμογεννήτριες ισχύος 300 W - 15 kW  καθέτου ή οριζοντίου άξονα που διαθέτει η εταιρεία μας.

 

 

Νέος κανονισμός από τη ΡΑΕ - Επενδύσεις σε ΑΠΕ, ακόμη και με μηδενικά ίδια κεφάλαια
08-04-2011

Πλέον και χωρίς ίδια κεφάλαια, αλλά με 100% δανεισμό από τράπεζα, θα μπορεί να γίνεται στο εξής δεκτή από τη ΡΑΕ μια αίτηση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Ταυτόχρονα, εισάγονται νέα τραπεζικά εργαλεία όπως επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος (letter of intent) ή χρηματοδότηση από τρίτους (third party finance).
Καταργείται η δυνατότητα στον επενδυτή να καλύπτει ίδια κεφάλαια με την αξία τυχόν ακινήτων που διαθέτει.
Διευρύνεται η γκάμα των στοιχείων που θα αποδεικνύουν την οικονομική επάρκεια μιας άδειας. Στο εξής ακόμη και με μηδενικά ίδια κεφάλαια, μια άδεια θα παίρνει το πράσινο φως, αρκεί ο επενδυτής να έχει εξασφαλίσει 100% δανεισμό από τράπεζα.
Δίνεται ειδική έμφαση σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, (βιομάζα, και ηλιοθερμικά), για τις οποίες δεν υπήρχε πρόβλεψη στον προηγούμενο κανονισμό σχετικά με το πως θα αδειοδοτούνται. Στο τωρινό κείμενο υπάρχει αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης τέτοιων αδειών, ώστε να παίρνουν το «πράσινο φως» με σύντομες διαδικασίες.

Παρακάτω μπορειτε να δείτε πιο αναλυτικά τον νεο κανονισμό:

Νέος κανονισμός

 

4η Διεθνής Έκθεση ECOTEC στις 7 – 10 Απριλίου 2011
18-03-2011

 

H Εταιρεία μας HSB - Hellenic Sustainable Buildings συμμετέχει στην 4η Διεθνή Έκθεση ECOTEC που διοργανώνεται στο

EXPO ATHENS στις 7 – 10 Απριλίου 2011.

 

Στο περίπτερο Ε7 στην Αίθουσα 5  θα έχετε την ευκαιρία να μας δείτε και να ενημερωθείτε για τις βάσεις στήριξης RENUSOL

 

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε την πρόσκληση, και να πληροφορηθείτε τις ώρες λειτουργίας καθώς και πληροφορίες για τη μεταφορά σας στον εκθεσιακό χώρο.

 

Πρόσκληση για την έκθεση

 

Ποιές τράπεζες προσφέρουν δάνεια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
02-03-2011

Στο παρακάτω αρχείο αναφέρονται ποιές τράπεζες έχουν πρόγραμμα για δανειοδότηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
(πηγή energypress.gr)

Δάνεια τραπεζών για φωτοβολταϊκά

 

Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων
21-02-2011

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις νέες τροποποιήσεις των ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

6η Ανακοίνωση της ΔΕΗ
15-02-2011


Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την 6η ανακοίνωση της ΔΕΗ όσον αφορά την εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης και την υποδοχή αιτήσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα διασυνδεδεμένα νησιά.

6η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

 

Από σήμερα οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκα στα διασυνδεμένα νησιά
10-02-2011

Ξεκινά από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως 150 kWp στα διασυνδεδεμένα νησιά (Εύβοια, Άνδρος, Τήνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σαμοθράκη, Θάσος, Αμουλιανή, Κέα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, Κύθηρα, Ελαφόνησος, Σαλαμίνα, Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός και Ζάκυνθος).
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι η παραλαβή των αιτήσεων θα συνεχισθεί καταρχήν μέχρι την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος (βλέπε τον σχετικό πίνακα) για κάθε διασυνδεδεμένο νησί.
Πρέπει να σημειωθεί ότι για τα διασυνδεδεμένα νησιά οι Προσφορές Σύνδεσης θα έχουν διάρκεια έξι μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση του εξαμήνου θα αποδεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς και άρα στη συνέχεια μπορούν να γίνουν δεκτές περαιτέρω αιτήσεις ανάλογα με τα διαμορφούμενα κατά περίπτωση περιθώρια ισχύος.
Σημειώνεται ότι στο περιθώριο ισχύος κάθε διασυνδεδεμένου νησιού συμπεριλαμβάνεται και η ισχύς των μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος που λειτουργούν ή πρόκειται να εγκατασταθούν.
Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων από κατ’ επάγγελμα αγρότες, θα εξεταστούν με ενιαία σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας και του αριθμού πρωτοκόλλου υποβολής τους.
Η ΔΕΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι:
- Αιτήσεις υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (για κάθε αίτηση, φορέας του έργου δεν μπορεί να είναι περισσότερα από ένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
- Αιτήσεις από υπό σύσταση εταιρείες δεν γίνονται δεκτές.
- Όλες οι αιτήσεις σύνδεσης θα κατατίθενται στις αρμόδιες ανά διασυνδεδεμένο νησί Περιοχές ΔΕΗ και όχι στις Διευθύνσεις Περιφερειών ΔΕΗ, ανεξάρτητα από το ύψος της αιτούμενης ισχύος του σταθμού, με ταυτόχρονη καταβολή ποσού έναντι των δαπανών διαχείρισης και εξέτασης του αιτήματος, κατ΄αντιστοιχία με την ισχύ του σταθμού.
- Για την υποβολή των αιτήσεων θα χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα έντυπα αίτησης που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΔΕΗ, ανάλογα με την ισχύ (έως 100 kW ή άνω των 100 kW) και τη θέση εγκατάστασης του σταθμού (επί γηπέδου ή επί κτιρίου).
- Δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις σύνδεσης από διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για περισσότερους του ενός φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί του αυτού ακινήτου, με κατάτμησή του μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων. Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων διαφορετικής ιδιοκτησίας μπορούν να γίνονται αποδεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη συσχέτισής τους κατά την φάση της εξέτασης.
- Δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε κτίρια και στέγαστρα (δεκτή η εγκατάσταση ενός μόνο σταθμού ανά στέγη).

(πηγή energypress.gr)

Δείτε παρακάτω τα περιθώρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και την αρμόδια Περιοχή ΔΕΗ για κάθε νησί.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

 

Πρόγραμμα
05-01-2011

Στις αρχές Νοεμβρίου 2010 παρουσιάστηκε στο Ζάππειο Μέγαρο το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ "Χτίζοντας το μέλλον", το οποίο προβλέπει δράσεις εξοικονόμισης ενέργειας σε 3 εκατομμύρια κτίρια σε όλη τη χώρα έως το 2020 και βασίζεται σε εθελοντικές συμφωνίες με τις επιχειρήσεις παραγωγής και εισαγωγής δομικών υλικών για παροχή εκπτώσεων τουλάχιστον 25% σε προκαθορισμένο αριθμό προϊόντων. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί τόσο σε κατοικίες όσο και σε κτίρια επιχειρήσεων. Για τις κατοικίες προβλέπεται αντικατάσταση κουφωμάτων, διπλά τζάμια, ηλιακοί συλλέκτες, "ψυχρές οροφές", μόνωση οροφής ή/και πρόσοψης και αντικατάσταση συμβατικών συστημάτων θέρμανσης με νέα υψηλής απόδοσης. Για τα κτίρια επιχειρήσεων, το πρόγραμμα προβλέπει αντικατάσταση προσόψεων (κουφώματα, υαλοστάσια και συστήματα σκίασης), μόνωση, εγκατάσταση συστημάτων ψύξης - θέρμανσης - αερισμού, ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό και προηγμένα συστήματα ενεργειακού ελέγχου και διαχείρησης ενέργειας.

 

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.)
05-01-2011

Ο κτιριακός πλούτος της χώρας θα πρέπει να αποκτήσει αποτελεσματική διαχείριση της απαιτούμενης ενέργειας ώστε να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, εξασφαλίζοντας συγχρόνως άριστες συνθήκες διαβίωσης. Η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας προστατεύει άμεσα ή έμμεσα το περιβάλλον, εξοικονομεί πολύτιμους ενεργειακούς πόρους και συμβάλει στην οικονομία των χρηστών των κτιρίων και της χώρας.
Με τον Νόμο 3661/2008 - 'Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων' (ΦΕΚ 89/19 Μαϊου 2008), η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 "Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων" (ΕΕ L1 της 4.1.2003)
Ο Νόμος 3661/2008 προβλέπει την έκδοση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) διακρίνοντας έξι βασικές θεματικές ενότητες
Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων και μεθόδων υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
 
Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης νέων κτιρίων καθώς και υφιστάμενων άνω των 1.000τ.μ που υφίστανται ριζική ανακαίνηση και στα οποία θα γίνεται αναβάθμιση της ενεργειακής τους απόδοσης στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό
 
Όροι έκδοσης και διάθεσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης που εκδίδεται μετά απο την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου και ισχύει έως 10 χρόνια, καθώς και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του υπόχρεου, σε περίπτωση μη έκδοσης ή μη διάθεσης του
 
Επιθεώρηση λεβητών που χρησιμοποιούν συμβατικά ορυκτά καύσιμα, για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 
Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ άνω των 12 kW για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 
Πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και επιθεώρηση των λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού από ειδικευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές
 
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τα παρακάτω links
www.ypan.gr/1149_cms.htm
portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak
 

 

Ερμηνευτική εγκύκλιος διατάξεων ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γή υψηλής παραγωγικότητας συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών
04-01-2011

Εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος για τις διατάξεις του Ν.3851/2010 σχετικά με την εξέταση αιτημάτων για εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε Γεωργική Γή Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.) που συμπεριλαμβάνει και τη κατηγορία των επαγγελματιών αγροτών.
Διευκρινίζεται οτι για την περίπτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων εγκατεστημένων σε Γ.Γ.Υ.Π., η συνολική έκταση που θα καταλαμβάνουν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του εκάστοτε νομού.
Επίσης δηλώνεται ρητά οτι απαγορεύεται η εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε αγροτεμάχια της Αττικής που έχουν χαρακτηριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π., καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί ως Γ.Γ.Υ.Π. μέσω εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης ή Σχεδίου Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου εφ'όσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτά.
Επίσης η εγκύκλιος ορίζει αναλυτικά όλα τα στάδια με τα διακιολογητικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε Γ.Γ.Υ.Π.
Διαβάστε περισσότερα στην Εγκύκλιο που ακολουθεί

Ερμηνευτική εγκύκλιος διατάξεων ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών

 

Υποβολή αιτήσεων για προσωρινή άδεια ενεργειακού επιθεωρητή
04-01-2011

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για όσους μηχανικούς επιθυμούν να αποκτήσουν την Προσωρινή Άδεια του Ενεργειακού Επιθεωρητή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου 2010.
Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε μηχανικούς: διπλωματούχους, πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης, ή σε όσους έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατά εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι η αποδεδειγμένη, δεκαετής -τουλάχιστον- επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής κτιρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εγγραφούν στο Μητρώο των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ Α' 177), η οποία θα ισχύει έως τις 6 Οκτωβρίου του 2011.
Διακρίνονται τρείς κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, ανά τάξη Αδειών:
α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων
β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και
γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.
Τηρείται ξεχωριστό μητρώο για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλο τους ενεργειακό επιθεωρητη. Για περίοδο ενός έτους και προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα η διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρητών, στο Μητρώο θα εγγράφονται προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές.Με τη βοήθεια του Μητρώου είναι δυνατή η δημιουργία λίστας, εύκολα προσβάσιμης για κάθε πολίτη ο οποίος θέλει να εντοπίσει Ενεργειακό Επιθεωρητή στη περιοχή του για τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων.
Διαβάστε περισσότερα στο Προεδρικό Διάταγμα που ακολουθέι

Προεδρικό Διάταγμα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές

 

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές
04-01-2011

Εκδόθηκε στις 6/10/2010 Προεδρικό Διάταγμα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, που καθορίζει:
Τα προσόντα των επιθεωρητών κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού, τους κανόνες και τις αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, τους φορείς και τη διάρκεια εκπαίδευσης τους, τον τρόπο και τη διαδικασία αξιολόγησης και χορήγησης του πιστοποιητικού κατόπιν εξετάσεων.
Τα όργανα, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, τις τάξεις των αδειών και τα ζητήματα που αφορούν την εγγραφή των επιθεωρητών σε αντίστοιχα μητρώα, καθώς και τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης προσωρινών αδειών.
Την αμοιβή των ενεργειακών επιθεωρητών, τις ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, τις διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται, τα όργανα, διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και τη διαβάθμιση τους και τα κριτήρια επιμέτρησης τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Διαβάστε περισσότερα στο Προεδρικό Διάταγμα που ακολουθεί

Προεδρικό Διάταγμα για τους ενεργειακούς επιθεωρητες

 

Μικρές Ανεμογεννήτριες από την ΕΛΕΤΑΕΝ
01-12-2010

Συνοπτικό οδηγό για το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών εξέδωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ.
Οι μικρές ανεμογεννήτριες, και ειδικά αυτές που εγκαθίστανται σε γήπεδα ή αγροτικές γαίες που είναι ο φυσικός τους χώρος, μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή πολιτική, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη όπως μεταξύ άλλων τη διάχυση της ανάπτυξης, τη διεύρυνση της κοινωνικής αποδοχής των Α.Π.Ε. και την κοινωνική συνοχή.
Αν και δεν έχουν εκδοθεί από το ΥΠΕΚΑ και τους άλλους αρμόδιους φορείς ειδικές οδηγίες, αποφάσεις ή εγκύκλιοι για τις μικρές ανεμογεννήτριες, ο Οδηγός επιχειρεί να καταγράψει, με βάση τη γενική εμπειρία και τις οδηγίες που υπάρχουν για άλλες ανάλογες μικρές εγκαταστάσεις (πχ. φωτοβολταϊκά), τα απαιτούμενα βήματα που πρέπει να φέρει σε πέρας ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής.
Σημειώνεται ότι ο Οδηγός δεν παρέχει εμπορικές πληροφορίες και δεν διαφημίζει ούτε προβάλει προϊόντα, αλλά επικεντρώνεται στο θεσμικό πλαίσιο, θεωρώντας ότι ο ενδιαφερόμενος θα επιλέξει τον εξοπλισμό και την διαστασιολόγησή του, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες προμηθευτών ή μελετητών τους οποίους θα έχει αναζητήσει στην ελεύθερη αγορά ή από τα συνήθη μέσα ενημέρωσης (διαδικτυακοί τόποι κ.λπ.).
Ο Οδηγός περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποκεφάλαια:
1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση
2. Λοιπές βασικές άδειες
3. Τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
4. Γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και φορείς
5. Σύμβαση σύνδεσης
6. Σύμβαση πώλησης και αγοράς της ενέργειας
7. Χρήσιμες διευθύνσεις
Ο Οδηγός προέκυψε ύστερα από τα πολλά ερωτήματα που δέχεται το τελευταίο διάστημα η ΕΛΕΤΑΕΝ, σε σχέση με τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών. Το αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα θετικό. Στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων Α.Π.Ε. ως το 2020, εκτός από τις μεγάλες επενδύσεις, που είναι απαραίτητες, οι μικρές ανεμογεννήτριες έχουν και αυτές τη θέση τους.

Οηγός για τις μικρές Ανεμογεννήτριες από την ΕΛΕΤΑΕΝ

 

Στα σκαριά οι Υπουργικές Αποφάσεις για τις λεπτομέρειες του νόμου ΑΠΕ
01-12-2010

Tο κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή τις απαραίτητες Υπουργικές Αποφάσεις για να λειτουργήσει στο σύνολό του ο νόμος για τις ΑΠΕ που ψηφίστηκε τον Ιούνιο, διαμορφώνει με εντατικούς ρυθμούς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ήδη εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την εγγυοδοσία των επενδύσεων ΑΠΕ που ανήκουν στη «μικρή» κατηγορία, εκείνη δηλαδή που περιλαμβάνει επενδύσεις που δεν χρειάζονται άδεια παραγωγής.
Σε σύντομο διάστημα θα εκδοθεί και η Υπουργική Απόφαση για τη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών στα εκτός σχεδίου οικόπεδα. Μετά από πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους του κλάδου, η κ. Μπιρμπίλη είχε ανακοινώσει ότι εξετάζει με θετικό τρόπο ρυθμίσεις ευνοϊκές για τα συστήματα ιχνηλάτησης (trackers). Σύμφωνα με πληροφορίες, με την υπουργική απόφαση θα επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων πάνω από 2,5 μέτρα (ήταν ένα σημείο τριβής καθώς τα περισσότερα ελληνικά συστήματα έμεναν εκτός «παιχνιδιού») αλλά για τα «ψηλά» συστήματα θα γίνεται ειδική ρύθμιση όσον αφορά την απόσταση από τα όρια του οικοπέδου. Θα επιβάλλεται επίσης να έχουν πιστοποίηση ασφαλείας, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ειδικής ρύθμισης για εγκατάσταση σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
Σύντομα, επίσης, θα εκδοθεί και η υπουργική απόφαση με την οποία θα «ανοίγει» και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα διασυνδεδεμένα νησιά, στο πνεύμα σχετικής εισήγησης της ΡΑΕ. Ειδικότερα, θα επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων μέχρι 150 κιλοβάτ σε: Επτάνησα, Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού, Β. Αιγαίου, Άνδρο, Τήνο και Εύβοια.
Μεγάλες επενδύσεις
Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να εκδοθεί και η Υπουργική Απόφαση που θα αφορά την υλοποίηση του νόμου στις μεγάλες επενδύσεις ΑΠΕ, εκείνες δηλαδή που δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας παραγωγής.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία και θα επιταχύνονται οι διαδικασίες. Για παράδειγμα θα τίθεται maximum χρονικό όριο (αποκλειστικές προθεσμίες), για κάθε βήμα της αδειοδοτικής διαδικασίας. Οι προθεσμίες θα αφορούν το χρόνο μέσα στον οποίο θα υποχρεούνται οι υπηρεσίες να ανταποκριθούν, αλλά και το χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του ο επενδυτής για να προχωρήσει. Εάν καθυστερεί, θα ακυρώνεται η επένδυση, ώστε να μην «κρατάνε» θέσεις, επενδυτές που δεν έχουν σκοπό να ολοκληρώσουν.
Για παράδειγμα, ο επενδυτής μέσα σε 2 – 3 μήνες από τότε που θα πάρει άδεια εγκατάστασης θα πρέπει να έχει απευθυνθεί στον ΔΕΣΜΗΕ για να ζητήσει προσφορά σύνδεσης.
Από την άλλη, με την απόφαση θα ορίζεται ότι πολλές από τις διαδικασίες θα μπορούν να γίνονται παράλληλα και όχι σειριακά. Για παράδειγμα, ο ΔΕΣΜΗΕ, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμο το δίκτυο για μια περιοχή (αλλά κατασκευάζεται) θα δίνει προσφορά σύνδεσης σε προγενέστερο στάδιο και ενώ ο επενδυτής «τρέχει» ακόμα άλλες διαδικασίες.
Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Ενέργειας ευελπιστεί ότι θα μειώσει κατά πολύ τον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων, θα ξεκολλήσει έργα που «βαλτώνουν» και θα μειώσει το παραεμπόριο των αδειών. «Με την απόφαση θα διευθετούνται όλες οι λεπτομέρειες που μπορούμε να προβλέψουμε, ώστε ο νόμος να γίνει λειτουργικός και υλοποιήσιμος. Αλλά και στη συνέχεια, εδώ είμαστε, να δίνουμε λύσεις σε ότι προκύπτει», δηλώνει στο energypress αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου.
Στην οδό Αμαλιάδος περιμένουν μεγάλη επιτάχυνση στις επενδύσεις ΑΠΕ. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, το 1ο (χρονικά) μεγάλο κύμα θα αφορά τα πολλά μικρά φωτοβολταϊκά που σύντομα θα υλοποιηθούν, το 2ο τα μεσαία αιολικά, φωτοβολταϊκά κ.ά και το 3ο τις μεγάλες διασυνδέσεις νησιών, μεγάλα επενδυτικά σχέδια κ.λπ.
Ειδική Υπηρεσία
Πρέπει να σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή «στήνεται» η ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδύσεων ΑΠΕ που δημιούργησε η Τίνα Μπιρμπίλη στο υπουργείο, με επικεφαλής ένα έμπειρο και ικανό στέλεχος των ΑΠΕ, τον κ. Τάκη Χαβιαρόπουλο, που, στην εξέλιξή της θα λειτουργήσει ως one stop shop για τους επενδυτές ΑΠΕ. Ήδη η Υπηρεσία φτιάχνει ένα εμπεριστατωμένο αρχείο των επενδύσεων ΑΠΕ ώστε να παρακολουθεί την στατιστική εικόνα των ΑΠΕ συνολικά αλλά και την εξέλιξη κάθε έργου, να έχει τις απαραίτητες πληροφορίες από κάθε αδειοδοτούσα αρχή, να επεμβαίνει όπου χρειάζεται για να «ξεκολλάει» υποθέσεις κ.λπ.
πηγή : energypress.gr

Υπουργική Απόφαση για την Εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης στα δίκτυα διανομής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής

 

ΦΕΚ 376-06/09/2010 Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς
23-09-2010

Δημοσιεύτηκε το νεο ΦΕΚ με τις αλλαγές σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.
Επιτρέπεται πλεον η τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων σε προσόψεις, στέγαστρα, σκίαστρα καθώς και σε βοηθητικούς χώρους όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης.
Επιπλέον, για ισχύ μέχρι 100 kW δεν απαιτείται έγκριση εργασίων μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία, ενώ για την σύνδεση του συστήματος με τη ΔΕΗ δεν απαιτείται αυτοψία ή άλλη ενέργεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας.
Βρείτε το ΦΕΚ παρακάτω.

ΦΕΚ 376-06/09/2010 Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς

 

Υπουργική Απόφαση σχετικά με την αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και κατανομή της στο χρόνο από τις διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ
20-09-2010

Υπεγράφη από το ΥΠΕΚΑ η Υπουργική Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μετα ξύ των διάφορων τεχνολογιών ΑΠΕ.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα όρια για την εγκατεστημένη ισχύ ανά τεχνολογία για το 2014 και το 2020. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνονται μεγάλες επενδύσεις που εντάσσονται στη διαδικασία του fast track.
Η αναλογία της εγκατεστημένης ισχύος και τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία προβλέπεται ότι θα επανεξεταστούν στο μέσο της τετραετίας, δηλαδή το 2012, οπότε μπορεί να αναθεωρηθούν ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των επενδύσεων και την ανάπτυξη του εθνικού δικτύου.
Διαβάστε περισσότερα στην Υπουργική Απόφαση που ακολουθεί

Υπουργική Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στον χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις
09-09-2010

Με κοινή Υπουργική Απόφαση από τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος επεκτείνεται το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
Η εν λόγω απόφαση με τίτλο "Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις", συμπληρώνει το Ειδικό Πρόγραμμα έτσι ώστε να δοθεί ώθηση για την υλοποίηση μικρών, διεσπαρμένων εφαρμογών ειδικά σε κτίρια, που θα έχουν έντονο επειδικτικό χαρακτήρα και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων.
Στο πνεύμα αυτό δίνεται το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία κ.α.
Πλέον τα φωτοβολταϊκά συστήματα που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορούν να εγκαθίστανται όχι μόνο στις στέγες, αλλά και στα στέγαστρα βεραντών, προσόψεων, σε σκίαστρα, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους κτιρίων, αποθήκες και χώρους στάθμευσης.
Το Πρόγραμμα ισχύει για όλη την Επικράτεια, με μέγιστη ισχύ για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 kWp.
Για υλοποίηση εγκαταστάσεων στα νησιά, που εντάσσονται ειδικά στο Ειδικό Πρόγραμμα, καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα.
Τα σχετικά στοιχεία των αιτήσεων και των εγκαταστάσεων καθώς και ο χαρακτηρισμός των τοπικών δικτύων ως κορεσμένων ή μη αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο των Διαχειριστών Δικτύου και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Βρείτε την ΚΥΑ παρακάτω

Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

 

4η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν.3851/2010
02-09-2010

Κυκλοφόρησε η 4η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 σχετικά με τις αιτήσεις των αγροτών αλλά και των ιδιωτών επενδυτών.
Βρείτε το κείμενο παρακάτω.

4η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν.3851

 

3η ανακοίνωση της ΔΕΗ
30-08-2010

Δημοσιεύτηκε σήμερα η 3η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010.
Βρείτε την ανακοίνωση παρακάτω.

3η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

 

Υπουργικές Αποφάσεις για ρύθμιση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών εντός και εκτός σχεδίου
26-08-2010

Στη διευκόλυνση των μικροεπενδυτών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας , ώστε να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση μικρών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, καθώς και στην ενσωμάτωση τους σε κτίρια, στοχεύουν δύο νέες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Οι αποφάσεις "Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς" και "Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές" θα προωθήσουν διεσπαρμένες εφαρμογές με έντονο επιδεικτικό χαρακτήρα και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ενίσχυση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Ειδικότερα, για τα φωτοβολταϊκά εκτός σχεδίου, επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε εκτός σχεδίου περιοχές, με κάλυψη του γηπέδου μέχρι 60% και χωρίς να απαιτείται η αρτιότητα ή η οικοδομησιμότητα. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση της αρμόδιας επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (EΠΑΕ). Το μόνο που χρειάζεται είναι η έκδοση μιας "Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας" που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, με μόνα δικαιολογητικά μια σύντομη περιγραφή των εργασιών, καθώς και ένα τοπογραφικό σχέδιο με τη θέση εγκατάταστασης του εξοπλισμού.
Για την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών σε κτίρια, επιτρέπεται σε δώματα, στέγες, σκίαστρα, προσόψεις, αλλά και σε ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, στο εξής δεν θα απαιτείται η έκδοση "Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας" που ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά μόνο η κατάθεση εγγράφου γνωστοποίησης των εργασιών με την υπογραφή του ενδιαφερόμενου. Την ευθύνη της εγκατάτασης και της συμμόρφωσης ως προς τους στοιχειώδεις κανόνες ενσωμάτωσης που αναφέρονται, έχει ο επιβλέπων μηχανικός.
Επιπρόσθετα για την προστασία περιοχών με ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ορίζεται ότι για την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά κέντρα πόλεων και διατηρητέα κτίρια, απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (EΠΑΕ).
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η διαδικασία αδειοδότησης για φωτοβολταϊκά σε εντός και εκτός σχεδίου κτίρια, οικόπεδα και γήπεδα

 

 

ΕΝΤΟΣ

ΕΚΤΟΣ

ΚΤΗΡΙΑ

≤ 10 kW

 • Σύμφωνα με το Ειδικό Πρόγραμμα για τα κτήρια
 • Σύμφωνα με το Ειδικό Πρόγραμμα για τα κτήρια

10-100 kW

 • Γνωστοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες
 • Γνωστοποίηση εργασιών,
 • Συνυποβολή τοπογραφικού διαγράμματος και αντίγραφου της οικοδομικής άδειας

≥ 100 kW

 • Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
 • Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
 •  Συνυποβολή τοπογραφικού διαγράμματος και αντίγραφου της οικοδομικής άδειας

Παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια

 • Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
 • Έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)

 

ΓΗΠΕΔΑ / ΟΙΚΟΠΕΔΑ

< 100 kW

 • Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
 • Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας με απλούστερη διαδικασία

≥ 100 kW

 • Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
 • Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Ειδικές περιπτώσεις (σημαντική διαμόρφωση εδάφους, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, διατηρητέα)

 

 • Έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)

πηγή : ΥΠΕΚΑ

Υπουργική Απόφαση - Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς
Υπουργική Απόφαση - Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

 

Ξεκινά το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
26-07-2010

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα " Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον" ξεκινάει από τον Οκτωβριο σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ.
Στο αρχείο που ακολουθεί βρείτε πληροφορίες για τις προϋποθέσεις της ένταξης στο πρόγραμμα καθώς και πληροφορίες για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ΄οίκον" - ΚΕΝΑΚ

 

Οδηγίες υποβολής αιτήσεων για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από αγρότες
24-07-2010

Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε χτες οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από αγρότες.
Βρείτε παρακάτω όλα τα απαραίτητα βήματα και δικαιολογητικά που απαιτούνται εαν είστε αγρότης.

Οδηγίες υποβολής αιτήσεων για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από αγρότες

 

Διευκρινιστικές ανακοινώσεις της ΔΕΗ επί του Ν. 3851
10-07-2010

Σε συνέχεια του Ν. 3851 η ΔΕΗ εξέδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το ποιές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις υπηρεσίες και ποιές όχι, καθώς και σχετικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται με τις αιτήσεις.
Βρείτε ολόκληρο το κείμενο των ανακοινώσεων παρακάτω

1η διευκρινιστική ανακοίνωση
2η διευκρινιστική ανακοίνωση

 

Νέο Νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ
12-06-2010

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 04.06.2010 το νέο Νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Βρείτε το παρακάτω.

Ν. 3851/ 04.06.10

 

Σημαντικές αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ. Τι προβλέπεται για τα Φωτοβολταϊκά
30-04-2010

Το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει τα εξής για τα φωτοβολταϊκά

- Ανοίγει η διαδικασία αδειών για φωτοβολταϊκά σε κτίρια και στέγαστρα ανεξαρτήτος ισχύος, με τη δημοσίευση του νόμου.
- Ανοίγει η διαδικασία αδειών για φωτοβολταϊκά εως 100 kWp από τους κατ'επάγγελμα αγρότες με εξέταση κατά προτεραιότητα, αμέσως μετά τη δημοσίευση του νόμου.
- Ανοίγει η διαδικασία αδειών για φωτοβολταϊκά εως 500 kWp, 2 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου.
- Για τα υπόλοιπα έργα η διαδικασία θα ανοίξει μετά από σχετική υπουργική απόφαση.
Φωτοβολταϊκά έργα εως 1 MWp εξαιρούνται από την άδεια παραγωγής και οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΣΜΗΕ).
- Φωτοβολταϊκά έργα εως 500 kWp, καθώς και έργα σε κτίρια ή στέγαστρα ανεξαρτήτως ισχύος, δεν χρειάζονται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Απαιτείται ωστόσο βεβαίωση απαλλαγής ΕΠΟ από την αρμόδια υπηρεσία.
- Η προσφορά όρων σύνδεσης από το Διαχειριστή του Δικτύου γίνεται δεσμευτική μετά την έκδοση ΕΠΟ ή της σχετικής απαλλαγής ΕΠΟ.
- Οι τιμές πώλησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν μεταβάλλονται, με εξαίρεση την τιμή πώλησης των έργων εως 100 kWp στα μη διασυνδεδεμένα νησιά που εξισώνονται με τις τιμές πώλησης των μεγαλύτερων έργων (0,45 ευρώ/kWh από 0,50 ευρώ/kWh)

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του νόμου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βουλής ΕΔΩ
Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι ιδιαίτερα ελκυστικές με υψηλές και εξασφαλισμένες αποδόσεις, ακόμη και χωρίς την επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Νόμου.

πηγή : plant-management.gr
 

 

Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ
28-04-2010

Μέτρα για την αγορά καυσίμων και επιδοτήσεις για εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας στα σπίτια περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις 22/4/2010 στη Βουλή και δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΥΠΕΚΑ.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι εργασίες σε σπίτια που έχουν στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η διαδικασία θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση που θα προβλέπει τις επιλέξιμες κατηγορίες σπιτιών  και τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, το είδος και το ποσοστό της χρηματοδότησης, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά κ.α.
Ο κορμός του νομοσχεδίου περιλαμβάνει διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Αλλαγές επήλθαν στις διατάξεις με τις οποίες δίνονται κίνητρα (μειωμένα τιμολόγια ρεύματος) στους καταναλωτές των περιοχών όπου εγκαθίστανται μονάδες ΑΠΕ. Προβλέπεται συγκεκριμένα ότι οι ηλεκτροπαραγωγοί θα επιστρέφουν το 1% του τζίρου τους στους οικιακούς καταναλωτές του ΟΤΑ στον οποίο είναι εγκατεστημένοι, με προτεραιότητα σε εκείνους που βρίσκονται στο ίδιο διαμέρισμα και με κλίμακα ανάλογα με την κατανάλωση, ώστε να οφελούνται πρώτα οι καταναλωτές με χαμηλό λογαριασμό.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη ότι εως τις 31.12.2019 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της ενεργειακής τους κατανάλωσης με ΑΠΕ, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και σε αντλίες θερμότητας. Για τα νέα κτίρια του Δημοσίο η υποχρέωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ 5 έτη νωρίτερα, το 2014.
Βρείτε το νομοσχέδιο ΕΔΩ
Πηγή : skai.gr

 

Περιβάλλον - Ενέργεια - Οικολογία
15-03-2010

Διήμερο συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή, θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Φεβρουαρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργα ΙΙ. Το συνέδριο με θέμα «Κοπεγχάγη 2009. Το περιβάλλον στη δίνη μια παγκόσμιας κρίσης», διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής κρίσης», διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.