English | Ελληνικά

Κεντρική σελίδα
Στελέχωση
Υπηρεσίες
Φωτοβολταϊκά συστήματα
Εξοικονόμηση ενέργειας
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Νέα
Επικοινωνία

 

Υπηρεσίες

Μέγεθος γραμμάτων

Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι (Turn - key solutions) για:

Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Στέγες-Δώματα-Πάρκα)

Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα (Ανεμογεννήτριες-Φωτοβολταϊκά)

Γεωθερμία

Ηλιοθερμία

Ηλιακός φωτισμός

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κτίρια και κατοικίες

Συστήματα αυτοματισμού «έξυπνα κτίρια»

Θερμογραφικοί Έλεγχοι

Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων


 

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο - ένας κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός λεπτού πάχους - μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία κατάλληλα ομαδοποιημένα συγκροτούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ή ηλιογεννήτριες (pv module), τυπικής ισχύος από 10W έως 300W. Οι γεννήτριες αυτές συνδεόμενες ηλεκτρολογικά μεταξύ τους δημιουργούν τις φωτοβολταϊκές συστοιχίες (pv-arrays).
Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τοποθετηθούν σε στέγες ή δώματα κτιρίων ή σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

 

Aυτόνομα - Υβριδικά συστήματα

Αυτόνομα συστήματα είναι τα συστήματα που δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο της ΔΕΗ. Χρησιμοποιώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζα κ.α.) μπορούμε να παράγουμε ρεύμα και είτε να το χρησιμοποιήσουμε απευθείας είτε να το αποθηκεύσουμε σε συσσωρευτές (μπαταρίες). Έτσι μπορούμε να ηλεκτροδοτήσουμε εξοχικές κατοικίες, να φωτίσουμε δρόμους, πάρκα ή αεροδρόμια, να σηματοδοτήσουμε την οδική κυκλοφορία, τη ναυτιλία και την αεροναυτιλία, να αφαλατώσουμε το νερό και να λειτουργήσουμε συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρήσεων, συναγερμού κ.α.
Υβριδικά συστήματα είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούν συνδυασμό 2 ή περισσοτέρων ΑΠΕ (πχ. φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες).

 

Aνεμογεννήτριες

Ο άνεμος, όπως και ο ήλιος, είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα μας παρέχεται δωρεάν.Οι μικρές ανεμογεννήτριες αποτελούν κατάλληλη και βιώσιμη λύση για περιοχές χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρικό δίκτυο. Όπως και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. τα φωτοβολταϊκά), μικρές ανεμογεννήτριες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομα ή υβριδικά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ μικρά οικιακά και εμπορικά συστήματα μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο τροφοδοτώντας το με περίσσεια πράσινης ενέργειας και παρέχοντας ένα συμπληρωματικό εισόδημα στον ιδιοκτήτη τους.

 

Γεωθερμία

Μερικά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης η θερμοκρασία του εδάφους είναι σταθερή (18-20oC). Αν εκμεταλλευτούμε τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υπεδάφους και επιφάνειας, μπορούμε να θερμανθούμε το χειμώνα και να δροσιστούμε αντίστοιχα το καλοκαίρι. Με τη χρηση μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και ενός δικτύου σωληνώσεων (είτε σε οριζόντια διάταξη, είτε σε κατακόρυφη διάταξη εκμεταλλευόμενη π.χ μια γεώτρηση), μπορούμε να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος κατά 80% στη θέρμανση και κατά 60% στη ψύξη. Με τη τεχνολογία αυτή καλύπτονται επίσης οι ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης ή ειδικές εφαρμογές όπως πισίνες κλπ.

 

Ηλιοθερμία

Στην ηλιοθερμία το νερό θερμαίνεται απευθείας με την ηλιακή ενέργεια και τροφοδοτείται στο δίκτυο νερού του κτιρίου. Με την αρχή του θερμοσιφώνου επιτυγχάνεται η κυκλοφορία του νερού με φυσικό τρόπο χωρίς μηχανικά μέρη (αντλίες κλπ.) ενώ η θέρμανση του νερού γίνεται με την εκμετάλλευση του φαινομένου του θερμοκηπίου που αναπτύσσεται στους συλλέκτες του. Μπορεί να υποστήριξει την κεντρική θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως, τη θέρμανσης του νερού πισίνας.

 

Ηλιακός φωτισμός

Υπολογίζεται οτι το 25-40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ενός κτιρίου αποτελεί ο φωτισμός. Οι φωτοσωλήνες, μια νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού, μεταφέρει το φυσικό φως της ημέρας μέσω ενός υπερανακλαστικού σωλήνα (με ανάκλαση 99,7%) στον εσωτερικό χώρο αντικαθιστώντας ουσιαστικά τον ηλεκτρικό φωτισμό.
Οι φωτοσωλήνες εγκαθίστανται εύκολα, έχουν μηδενικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια, δεν μεταφέρουν θερμότητας στο εσωτερικό και το κυριότερο το φως τους δεν προκαλεί κόπωση στα μάτια και πονοκεφάλους όπως το τεχνητό φως. Οι φωτοσωλήνες παραμένουν αποδοτικοί ως τις απογευματινές ώρες ανεξάρτητα από την ηλιοφάνεια. Βελτιώνουν την ενεργειακή ταυτοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Επιδοτείται σε υφιστάμενες ή νέες κατασκευές μέχρι και 65%.
 

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Στην Ελλάδα, τα κτίρια καταναλώνουν το 34% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (2005) και με την θέρμανση να αντιπροσωπεύει το 61% της κατανάλωσης. Η εφαρμογή των συγχρόνων τεχνολογιών στα νέα κτίρια, και ιδιαίτερα στο υπάρχον κτιριακό απόθεμα πρoσφέρει μια πλέον ορθολογική χρήση της ενέργειας σε συνδυασμό με άριστες συνθήκες άνεσης και ποιότητας εσωτερικού αέρα.

 

Αυτοματισμοί - «έξυπνα σπίτια»

Το εξυπνο σπίτι πληρεί τα διεθνή πρότυπα περί καλωδιώσεων μιας σύγχρονης κατοικίας και διαθέτει την απαραίτητη υποδομή για εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου για φωτισμό, θέρμανση, πυρανίχνευση, έλεγχο θυρών και παραθύρων κ.α Η λειτουργία της εγκατάστασης μπορεί να ελεγχεται ί από διάφορα σημεία της εγκατάστασης μέσω π.χ οθόνων κειμένου, ενώ μέσω κινητής τηλεφωνίας μπορούμε να ελέγξουμε οποιαδήποτε συσκευή ή να ειδοποιηθούμε από το σύστημα για την λειτουργική του κατάσταση.

 

Θερμογραφικοί έλεγχοι κτιρίων

Οι θερμογραφικοί έλεγχοι κτιρίων είναι μία απλή και γρήγορη μέθοδος ανίχνευσης των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στις επιφάνειες διαφόρων υλικών. Έτσι μπορούμε να προσδιορίσουμε και να ερμηνεύουμε την ορθή θερμική θωράκισή τους. Η θερμογραφία μπορεί επίσης να εντοπίσει προβλήματα υγρασίας και ηλεκτρικών μονώσεων προλαμβάνοντας πιθανές φθορές και διευκολύνοντας την επισκευή τους. Θερμογραφικοί έλεγχοι γίνονται και στον Η/Μ εξοπλισμό.